Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Katalog odpadů - skupina 13

Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.

31. červenec 2008
13ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19)
13 01Odpadní hydraulické oleje
13 01 01*Hydraulické oleje obsahující PCB
13 01 04*Chlorované emulze
13 01 05*Nechlorované emulze
13 01 09*Chlorované hydraulické minerální oleje
13 01 10*Nechlorované hydraulické minerální oleje
13 01 11*Syntetické hydraulické oleje
13 01 12*Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
13 01 13*Jiné hydraulické oleje
13 02Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
13 02 04*Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 05*Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 06*Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
13 02 07*Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08*Jiné motorové, převodové a mazací oleje
13 03Odpadní izolační a teplonosné oleje
13 03 01*Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB
13 03 06*Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01
13 03 07*Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje
13 03 08*Syntetické izolační a teplonosné oleje
13 03 09*Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje
13 03 10*Jiné izolační a teplonosné oleje
13 04Oleje z lodního dna
13 04 01*Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby
13 04 02*Oleje z kanalizace přístavních mol
13 04 03*Oleje ze dna jiných lodí
13 05Odpady z odlučovačů oleje
13 05 01*Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
13 05 02*Kaly z odlučovačů oleje
13 05 03*Kaly z lapáků nečistot
13 05 06*Olej z odlučovačů oleje
13 05 07*Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
13 05 08*Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje
13 07Odpady kapalných paliv
13 07 01*Topný olej a motorová nafta
13 07 02*Motorový benzín
13 07 03*Jiná paliva (včetně směsí)
13 08Odpadní oleje blíže nespecifikované
13 08 01*Odsolené kaly nebo emulze
13 08 02*Jiné emulze
13 08 99*Odpady jinak blíže neurčené

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.