Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Katalog odpadů - skupina 13

Odpady označené * jsou kategorizovány jako nebezpečné odpady.

31. červenec 2008

13

ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ jedlých OLEJŮ A odpadů uvedených ve skupinách 05, 12 A 19)

13 01

Odpadní hydraulické oleje

13 01 01*

Hydraulické oleje obsahující PCB

13 01 04*

Chlorované emulze

13 01 05*

Nechlorované emulze

13 01 09*

Chlorované hydraulické minerální oleje

13 01 10*

Nechlorované hydraulické minerální oleje

13 01 11*

Syntetické hydraulické oleje

13 01 12*

Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje

13 01 13*

Jiné hydraulické oleje

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

13 02 04*

Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 05*

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 06*

Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

13 02 07*

Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje 

13 02 08*

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

13 03

Odpadní izolační a teplonosné oleje

13 03 01*

Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB

13 03 06*

Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01 

13 03 07*

Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

13 03 08*

Syntetické izolační a teplonosné oleje 

13 03 09*

Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje

13 03 10*

Jiné izolační a teplonosné oleje

13 04

Oleje z lodního dna

13 04 01*

Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby

13 04 02*

Oleje z kanalizace přístavních mol

13 04 03*

Oleje ze dna jiných lodí

13 05

Odpady z odlučovačů oleje

13 05 01*

Pevný podíl z lapáků písku a  odlučovačů oleje

13 05 02*

Kaly z odlučovačů oleje

13 05 03*

Kaly z lapáků nečistot

13 05 06*

Olej z odlučovačů oleje

13 05 07*

Zaolejovaná voda  z odlučovačů oleje

13 05 08*

Směsi odpadů z lapáku písku a  z odlučovačů oleje

13 07

Odpady  kapalných paliv

13 07 01*

Topný olej a motorová nafta

13 07 02*

Motorový benzín

13 07 03*

 Jiná paliva (včetně směsí)

13 08

Odpadní oleje blíže nespecifikované

13 08 01*

Odsolené kaly nebo emulze

13 08 02*

Jiné emulze

13 08 99*

Odpady jinak blíže neurčené

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.