Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Formulář pro ohlašování přepravy odpadů v 2017

S koncem roku 2016 skončí období, kdy se přeprava nebezpečných odpadů evidovala tzv. "postaru". Tj. sedm výtisků evidenčního listu s rozesíláním na ORP. Od 2017 je to jinak.

19. prosinec 2016

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, nový ISPOP, aktuální změny legislativy odpadů

Online seminář: Nový ISPOP. Evidence a ohlašování odpadů. Nový zákon o odpadech a prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Od 1. 1. 2017 končí přechodné ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. a vzniká dle § 40 povinnost elektronického ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Končí tak ohlašování přepravy v listinné podobě na obecní úřady s rozšířenou působností.

  1. Přeprava nebezpečných odpadů se ohlašuje ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).
  2. Odesílatel je povinen
    • každou přepravu nebezpečných odpadů ohlásit před jejím zahájením v rozsahu ohlašovacího listu,
    • ke každé zásilce nebezpečného odpadu přiložit v listinné podobě doklad obsahující informace podle ohlašovacího listu,
    • v případě, že přeprava nebezpečných odpadů není zahájena v ohlášeném termínu, zrušit ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy,
    • nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy nebezpečných odpadů opravit údaje o přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji. Tyto údaje může opravovat pouze v případě, že byl ohlašovatelem.

Odesílatelem je původce odpadů, nebo oprávněná osoba, která odpad odesílá ze své provozovny nebo zařízení. Při přepravě nebezpečných odpadů mobilním zařízením ke sběru odpadů může být odesílatelem pouze provozovatel tohoto zařízení.

Povinnosti podle bodu 1 a 2 může za odesílatele splnit příjemce.

Protože však k 1. 1. 2017 nebude k plnění této povinnosti elektronický systém připraven, bude nutné postupovat podle § 40 odst. 8. zákona.

To znamená, že odesílatel (nebo po dohodě to může za odesílatele provést i příjemce) vyplní ohlašovací list v rozsahu uvedeném v příloze 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (níže ke stažení) a 2x jej vytiskne.

Jeden potvrzený list si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu odesílatel a druhý se přiloží k zásilce. Po dokončení samotné přepravy si jej ponechá příjemce. Ohlašovací list se již nikam neposílat nebude (jen je otazkou, jak to bude se zpětným dopsáním příjemcem do ISPOP, až bude systém pro el. ohlašování někdy fungovat).

Elektronické ohlašování asi až od poloviny 2017

Podle dostupných informací se najetí systému elektronického ohlašování předpokládá od 1.7.2017 (možná o trochu dříve).

Lze očekávat, že k problematice ohlašování přepravy NO po 1.1.2017 vydá MŽP sdělení či jiné opatření, aby se vyjasnilo zpětné nedopisování uskutečněných přeprav po zprovoznění systému.

Podrobné informace o aktuálních změnách legislativy odpadů se dozvíte na semináři:

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, změny legislativy (Praha 26.1.2017, Ing. Eva Směšná)

ODPADY: aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi (Praha 7.2.2017, Ing. Eva Směšná)

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.