Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Pokuty za polystyren v odpadu?

Jedná se jen o polystyren, který se používá jako izolant ve stavebnictví. Většinou obsahuje retardér hoření hexabromcyklododekan (HBCD).

03. prosinec 2016

Jedná se jen o polystyren, který se používá jako izolant ve stavebnictví. Většinou obsahuje retardér hoření hexabromcyklododekan (HBCD).

Retardéry hoření se běžně aplikují pro snížení hořlavosti plastů, zejména ve stavebních aplikacích. HBCD, tedy hexabromcyklododekan, byl nezbytnou součástí výrobku EPS, XPS – tedy pěnového polystyrenu, kterým se zateplují budovy. Tato látka se do hořlavého izolačního materiálu přidává z bezpečnostních důvodů, protože má samozhášivý charakter. Dále se také přidává do textilií, povětšinou podlahových.

V květnu roku 2013 proběhlo zasedání komise členských států Stokholmské úmluvy (obdoba REACH platící celosvětově), kde byl HBCD zařazen do přílohy I k celosvětovému seznamu dosud zakázaných 22 POP – persistentních organických látek. Zároveň bylo schváleno pětileté „přechodné" období pro používání HBCD v EPS a XPS pouze pro stavební aplikace.

EK rozhodla, že o ratifikaci těchto úmluv rozhodne za všechny své členy po skončení autorizace HBCD v rámci REACH. Ta byla skončena se zpožděním 13. ledna 2016 s tím, že pro 10 výrobců EPS bylo s ohledem na nedostatek náhradního materiálu na trhu povoleno použití pro stavební aplikace do 21. 8. 2017. Některé firmy přikročily k úplné výrobě EPS bez HBCD již před autorizací.

Závažným důsledkem zákazu používání HBCD bude složité řešení odpadů z EPS. Odpady z EPS bez retardéru bude možno recyklovat stávajícím způsobem. Horší to bude u PS izolací s retardérem hoření.

Kam s ním?

Žluté kontejnery stanovené v rámci obecního systému nejsou určeny pro odpadní stavební polystyren. Pokud odpadní stavební polystyren vzniká podnikajícímu subjektu v rámci jeho podnikatelské činnosti, tak jej musí předat oprávněné osobě, nikoliv jej ukládat do žlutých popelnic (nejedná se o odpad podobný komunálnímu, pro který je možné mít uzavřenu smlouvu s obcí). Podnikající subjekt by se tím dopustil správního deliktu.

Stejně tak by se jednalo o přestupek fyzické osoby, a to buď dle zákona č. 200/1990 Sb. nebo o porušení obecně závazné vyhlášky. Obecní systémy nejsou nastaveny pro situace, kdy by do žlutých popelnic byl ukládán stavební polystyren ze staveb realizovaných svépomocí.

Pokuty firmám- až 50 miliónů

Sankce pro právnické osoby za nedovolené nakládání s odpady POPs je vymezena § 66 odst. 4 písm. h) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Pokutu do výše 50 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nakládá s odpady perzistentních organických znečišťujících látek v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o perzistentních organických znečišťujících látkách (Nařízení č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách).

Pokuty občanům - až 50 tisíc

Sankce pro fyzické osoby (občany) – postupuje se podle § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa. Za přestupek podle odstavce 1 písm. i) lze uložit pokutu do pokutu do 50 000 Kč. Přestupky fyzických osob projednává obecní úřad.

Podrobné informace o aktuálních změnách legislativy odpadů se dozvíte na semináři:

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, změny legislativy (Praha 26.1.2017, Ing. Eva Směšná)

ODPADY: aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi (Praha 7.2.2017, Ing. Eva Směšná)

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP; ČIŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.