Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

Ve Sbírce zákonů vyšla pod číslem 35/2014 Sb. novela vyhlášky č. 383/2001 Sb.,o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela vyhlášky reaguje na změny vyvolané tzv. „ekoauditovou novelou“ zákona o odpadech (pouze však na ty změny ve znění zákona o odpadech, které jsou již účinné).

26. březen 2014

Stručně k obsahu:

  • Ruší se § 17 týkající se technických požadavků na nakládání s odpady z výroby oxidu titaničitého a požadavky na monitorování složek životního prostředí.
  • V § 21 odst. 2 týkajícím se způsobu vedení průběžné evidence odpadů se nově bude v případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, a při periodickém svozu komunálního odpadu, vést evidence v měsíčních intervalech. Podle znění vyhlášky před touto novelou se v případech nepřetržitého vzniku odpadů vedla průběžná evidence v intervalech týdenních. Důvodem pro tuto změnu byla snaha snížit administrativní zátěž původců.
  • Nové znění § 28 Plán odpadového hospodářství obce – novela vyhlášky reaguje na tzv. „ekoauditovou novelu“ zákona o odpadech, která zrušila povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství (POH) pro původce. Tato povinnost zůstala právě jen obcím a znění vyhlášky tedy bylo upraveno tak, aby se týkalo pouze obcí.
  • Zcela nové znění přílohy č. 2 vyhlášky vztahující se k přejímce odpadů do zařízení a předávání informací o vlastnostech přejímaných odpadů.Na základě usnesení vlády č. 72 ze dne 30. ledna 2013 byl jako zbytečná administrativní zátěž vyhodnocen základní popis odpadu zpracovávaný pro všechny druhy zařízení k nakládání s odpady, a proto je touto novelou vyhlášky „základní popis odpadu“ z přílohy č. 2 vypuštěn. Nadále ovšem zůstává základní popis odpadu zpracovávaný podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Účinnost: Účinnosti nabývá tato novela vyhlášky již 1. dubna 2014.

Text novely: 35/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.