Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nakládání s výstupy z čistíren odpadních vod bez kalové koncovky

Metodické sdělení odboru odpadů MŽP k postupu při nakládání s výstupy z čistíren odpadních vod bez kalové koncovky.

04. červen 2023

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydává toto sdělení k upřesnění postupu při nakládání s výstupy z čistíren odpadních vod bez kalové koncovky, tzn. např. bez aerobní či anaerobní stabilizace, mechanického odvodnění, kalového pole apod., v případě, kdy při čištění městských odpadních vod vzniká řídká suspenze pevných a koloidních částic, organických i anorganických, která je předávána k další úpravě na čistírnu odpadních vod s kalovou koncovkou.

Pro stanovení působnosti zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon „o odpadech" a působnosti zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, je rozhodující, že tato suspenze, kterou lze charakterizovat jako relativně řídkou směs organických i anorganických, pevných i koloidních částic přítomných ve vodě, je odpadní vodou. Je tedy nezbytné zabývat se působností zákona o odpadech ve vztahu k odpadním vodám.

Odpadní vody jsou z působnosti zákona o odpadech vyloučeny pouze v rozsahu, ve kterém se na ně vztahují jiné právní předpisy, konkrétně zákon o vodách a zákon o vodovodech a kanalizacích.

Režim zákona o odpadech se tak díky formulaci výjimky z působnosti zákona o odpadech pro odpadní vody podle § 2 odst. 2 písm. a) vztahuje pouze na odpadní vody, u kterých není nakládání plně pokryto jinými zákony.

Pokud je s výstupem z „ČOV bez kalové koncovky", který je odpadní vodou, nakládáno v souladu se zákonem o vodách, tj. že výstup z „ČOV bez kalové koncovky" je dopraven na „ČOV s kalovou koncovkou", kde je po zpracování vniklá odpadní voda vypouštěna do vod povrchových nebo podzemních v souladu s povolením k vypouštění odpadních voda a vzniklý kal je předáván jako odpad v souladu se zákonem o odpadech, je akumulace kalu z „ČOV bez kalové koncovky" a jeho následné předání na „ČOV s kalovou koncovkou", plně v režimu zákona o vodách a zákon o odpadech se na takové nakládání nevztahuje.

Na základě výše uvedeného není nutné, aby „ČOV s kalovou koncovkou" disponovala povolením k provozu zařízení k nakládání s odpady podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech.

Platnost a účinnost: sdělení zrušuje sdělení z 20. 1. 2016 v dané věci a nabývá platnosti a účinnosti dnem 24. dubna 2023.

https://www.mzp.cz/cz/nakladani_vystupy_cov

Odbor odpadů MŽP, Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Odborná příprava pro bezpečné používání diisokyanátů

  • Legislativa životního prostředí v kostce

  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.