Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Přepočtová tabulka odpadů

Orientační přepočtová tabulka z objemového nebo kusového množství odpadů na hmotnostní jednotky.

20. říjen 2008
NázevJednotkaTuny
výbojka, zářivka1 ks0,00033 t
olejové filtry1 ks0,0005 t
olej (podskupina 1302)1 l0,00095 t
pneumatika1 ks0,01 t
pneumatika (nákl.)1 ks0,025 t
piliny dřevěné1 m³0,2 t
odřezky, třísky dřeva1 m³0,3 t
odpad z demolice1 m³1,6 t
stavební suť1 m³1,3 -1,5 t
písek1 m³2 t
znečištěná zemina1 m³1,5 - 1,8 t
tuhý komunální odpad (TKO)1 m³0,15 t
odpadní dehtová lepenka1 m³1,1 t
olověné baterie (AKU) - nákladní1 ks0,040 t
olověné baterie (AKU)1 ks0,015 t
suché baterie (monočlánky)1 ks0,0002 t
betonový kal1 m³1,5 t
kal z ČOV1 m³1 t
stabilizovaný kal1 m³1,2 t
shrabky z česlí1 m³0,3 t
pytel od osiva1 ks0,0004 t
přepravka1 ks0,002 t
obsah kontejneru na sklo1 m³2,0 t
kejda (prasečí, hovězí)1 m³1,03 t
plechovky od barev1 ks0,0005 t
textil1 m³0,25 t
chladící kapalina1 l0,001 t
akumulátorová kyselina (odpadní H2SO4)1 l0,0013 t
odpadní aceton (ředidla)1 l0,0008 t
organická rozpouštědla1 l0,001 t
etylenglykol1 l0,0013 t
odpadní vývojky a ustalovače1 l0,0011 t
odpadní technický benzín1 l0,00085 t
líh s benzínem1 l0,0008 t
odpadní čistící prostředky1 l0,0009 t
odpadní brzdová kapalina (Butanol)1 l0,001 t
kompostárny (tráva, sláma apod.)1 m³0,7 t
PET lahve1 m30,05 t
sběrový papír nepaketovaný1 m30,8 t
seno1 m30,66 t
stařina z luk1 m30,95 t
listí suché1 m30,119 t
listí vlhké1 m30,267 t
kompost1 m30,400-0,550 t

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.