Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Změny prováděcích vyhlášek k zákonu o odpadech

Posunutí termínu pro přechod na nová pravidla pro vedení odpadové evidence a podávání hlášení o produkci a nakládání s odpady až do konce roku 2024 a další změny.

08. leden 2023

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, nový ISPOP, aktuální změny legislativy odpadů

Online seminář: Nový ISPOP. Evidence a ohlašování odpadů. Nový zákon o odpadech a prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Novela vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

Mezi hlavní změny patří:

  • posunutí termínu pro přechod na nová pravidla pro vedení odpadové evidence a podávání hlášení o produkci a nakládání s odpady až do konce roku 2024,
  • úprava zákazu skládkování nebezpečných odpadů z důvodu nedostatku kapacit v ČR (prodloužení přechodného ustanovení ke konci roku 2025 a změny v příloze č. 4 vyhlášky),
  • zmírnění podmínek pro upravené kaly a pro jejich aplikaci na zemědělskou půdu,
  • navýšení podílu výmětů z dotřídění odděleně soustřeďovaných plastových odpadů, který může být v letech 2023 a 2024 předán k energetickému využití, a to na současnou úroveň, důvodem je aktuální energetická krize a problémy s odbytem druhotných surovin (úprava přílohy č. 7 vyhlášky),
  • úprava výjimky z povinnosti vybavit zařízení váhou (§ 3 odst. 3 písm. a) vyhlášky) - doplnění výjimky pro zařízení přijímající výhradně kapalné odpady,
  • vyjasnění přechodných pravidel pro přechod odpad/neodpad u recyklovaných stavebních a demoličních odpadů (§ 83 vyhlášky),
  • oprava limitních hodnot v odpadech pro zasypávání (příloha č. 5 vyhlášky) - obsah benzo(a)pyrenu a celkový obsah polyaromatických uhlovodíků,

Změny dalších vylášek

Novelizace se však týká i dalších odpadových vyhlášek, ve kterých se rovněž upravují přechodná ustanovení související s vedením odpadové evidence a podáváním hlášení. Konkrétně se jedná o

  • vyhlášku 8/2021 Sb. Katalog odpadů: doplnění v § 14: V roce 2024 se místo poddruhu odpadu zařazuje odpad do příslušného druhu odpadu. Zařízení určené pro nakládání s odpady nebo obchodník, kteří mohou přebírat poddruh odpadu, mohou v roce 2024 přebírat odpovídající druh odpadu.,
  • vyhlášku č. 345/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností: § 10 odst. 3 vyhlášky č. 345/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností, se slova „a 2022“ nahrazují slovy „až 2024,
  • vyhlášku č. 16/2022 Sb. o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností: V § 33 odst. 1 se slova „roku 2022“ nahrazují slovy „roku 2023“ a slova „roky 2021 a 2022“ se nahrazují slovy „roky 2021 až 2023“. V § 33 odst. 2 se slova „roku 2022“ nahrazují slovy „roku 2024“ a slova „roky 2021 a 2022“ se nahrazují slovy „roky 2021 až 2024.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP s.r.o.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.