Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Provozování kotlů z hlediska zákona o ovzduší

27. listopad 2013

Podle zákona o ovzduší se od 1. ledna 2014 budou moci na trh uvádět pouzekotle, které splní přísnější emisní požadavky (přičemž tyto požadavky budou odroku 2018 dále zpřísněny). Tato povinnost je zákonem dána výrobcům, resp.dodavatelům těchto zařízení na trh a běžného občana se tato povinnost týká pouzedo té míry, že jím nově zakoupený kotel bude ekologičtější, než ty v současnostiprodávané. Díky tomuto opatření se tak sníží množství vypouštěných emisíznečišťujících látek do ovzduší.

Zákon též od 1. září 2022 (od 10 let po vstupu v platnost zákona) zavádípovinnost pro provozovatele kotlů na pevná paliva (10-300 kW), tj. zejména prodomácnosti, provozovat pouze takové kotle, které splní zákonem definovanépřísnější emisní parametry (množství vypouštěných znečišťujících látek). Tytominimální emisní parametry se týkají pouze těch zařízení, která slouží jakozdroj tepla pro ústřední vytápění, nevztahuje se na spalovací zdroje sálavé čijiné, kde dochází k přímému přechodu tepla do okolí (kamna, krby aj.).

Provozovatelům kotlů pro ústřední vytápění ukládá zákon povinnostpravidelných kontrol. První kontrola spalovacího zařízení musí být provedenanejpozději do konce roku 2016.

Kontroly spalovacích zařízení by se měly pravidelně opakovat každé dvaroky.

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.