Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Čekání na boom pasivních domů

09. březen 2010

AUTOR: Státní fond životního prostředí ČR

Život v pasivním domě neznamená pouze úsporu nákladů na vytápění, ale můžeme také počítat s tím, že se v něm filtruje vzduch, který je tak zbaven nečistot a prachu. Dům postavený v pasivním standardu bývá velmi často zhotoven jako dřevostavba, ale může být postaven například i z prefabrikovaných stěn a nebo tradiční zděnou technologií, doplněnou potřebnou vrstvou izolace. V zahraniční už se často realizují jako pasivní i obytné domy, školy, obecní úřady nebo dokonce veletržní haly (jak bylo uvedeno v únorovém čísle Stavitele).

Zatímco například v Rakousku a Německu jsou pasivní domy považovány za standard a v Rakousku se dá očekávat, že v letošním roce zde bude již každá čtvrtá novostavba pasivní, v českých zemích je obor stále ještě v počátcích svého vývoje. Tato problematika se však dostává stále více do povědomí díky schválenému dotačnímu programu Zelená úsporám i rostoucí poptávce po kvalitní a energeticky úsporné výstavbě.

Pasivní domy vyžadují odlišný přístup v celém procesu stavby. Můžeme se zaměřit na diskuse o dobře izolovaném vnějším plášti stavby, o možnostech eliminace tepelných mostů, lze rozebírat koncepce technologického vybavení či využití energetických zisků. Hnacím motorem v této oblasti však nejsou pouze kalkulace úspor energií a snaha o prostou inovaci, ale především posun názoru, pokud jde o na vliv člověka na okolí, formující se pocit odpovědnosti za následky vlastních činů a nově chápaný obsah pojmu kvality života.

Za dobu jejich realizace se ukázalo, že pasivní stavby představují i vysokou úroveň kvality architektury ve srovnání s běžným stavebním standardem a jsou vhodné a dostupné pro všechny sociální vrstvy.

Tempo se zrychluje

Rozdělení prvních 250 milionů korun v programu Zelená úsporám trvalo plných 215 dnů, druhá čtvrtmiliarda byla vyčerpána za 43 dnů a další dvě čtvrtmiliardy se čerpaly vždy jen za zhruba dvacet kalendářních dní. Současným tempem by došlo k rozdělení 16,8 miliardy korun, které jsou k dispozici, mnohem dříve než do konce roku 2012.

"V lednu jsme zaregistrovali 1821 projektů za 378 milionů korun. Do poloviny února přibylo dalších 1500 projektů za 218 milionů. Naše predikce se naplnily - program Zelená úsporám se po pěti měsících od změny podmínek naplno rozběhl. Za stávajícího tempa bude 16,8 miliardy korun spotřebováno ještě před oficiálním koncem programu, tedy v průběhu roku 2012," říká ministr životního prostředí Jan Dusík.

Jednou z motivací pro žadatele je i tzv. podpora na projekt (podpora na přípravu a realizaci daných opatření). Ta bude za dosavadních podmínek poskytována do 31. března 2010. "Domnívám se, že jsme na dobré cestě zachovat finanční podporu projektových žádostí - byť s dílčími úpravami - i po 31. březnu," doplňuje ministr Dusík.


Kontakty

Bližší informace na www.zelenausporam.cz

http://www.zelenausporam.cz/sekce/501/na-co-je-mozne-zadat/

http://www.zelenausporam.cz/ke-stazeni/4703/detail/pozadavky-na-minimalni-rozsah-projektu---b/

http://www.zelenausporam.cz/sekce/564/obecne-dokumenty/

http://www.zelenausporam.cz/sekce/533/b-nova-vystavba-v-pasivnim-energetickem-standardu/


Přehled důležitých pojmů

> Definice pasivního domu

Budova vystavěná v pasivním energetickém standardu s velmi nízkou roční potřebou tepla na vytápění, kterou lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy pouze se systémem nuceného větrání, obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malé zařízení pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot. Celkové primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev vody) nemá u těchto budov překračovat hodnotu 60 kWh/(m2a).

> Úspora tepla

Pasivní dům ročně spotřebuje podle PHPP maximálně 15 kilowatthodin na metr čtvereční vytápěné plochy (20 kWh/m2 podle TNI 730329 - program). U běžného rodinného domu, který má podlahovou plochu kolem 120 metrů čtverečních, to dělá 1800 kilowatthodin. Pro vytápění místnosti o velikosti 20 metrů čtverečních stačí 200 wattů. Pro porovnání: tepelný výkon člověka v klidu je 80 wattů, výkon stolního počítače 250 wattů.

> Výstavba v pasivním energetickém standardu

V oblasti B podporuje program Zelená úsporám výstavbu nových rodinných a bytových domů splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby stávajících obytných domů na energeticky pasivní domy, jednou z podmínek pro přidělení podpory je v obou případech dosažení měrné roční potřeby tepla nejvýše 20 kWh/m2 u rodinných domů, respektive 15 kWh/m2 u bytových domů. Dotace se přiděluje jako pevná částka na jeden rodinný dům (250 000 Kč) nebo jednu bytovou jednotku v bytovém domě (150 000 Kč).

> Fixní částka

Jde o stanovení výše dotace pevnou částkou: v oblasti A v Kč na m2 podlahové plochy, a to nejvýše na 350 m2 u rodinných domů a na 120 m2 u bytových jednotek v bytových domech; v oblasti B v Kč na jeden rodinný dům nebo na jednu bytovou jednotku v bytovém domě. V oblasti C je částka určena na konkrétní typ podporovaného zařízení.

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.