Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Bioodpady končí jinde, než by měly. Důsledkem je nedostatek kompostu

Společnost ZERS byla založena v roce 1998 jako společnost zabývající se převážně službami pro zemědělský sektor. V roce 2006 došlo k převzetí firmy novým vedením, které se zaměřilo vedle služeb pro zemědělství na oblast životního prostředí s užším zaměřením na odpadové hospodářství.

20. květen 2013

V Kutné Hoře - Neškaredicích vybudovala naše firma Recyklační centrum KutnáHora, zařízení na svoz a využití recyklovatelných odpadů zejména kompostováníbiologicky rozložitelných odpadů, recyklaci odpadního dřeva a recyklaci SDO(vlastní mobilní drticí a třídící linky zpracovává odpady kategorie 17 naplnohodnotné recyklovatelné materiály nahrazující především stavební kámen aštěrkopísky).

SPOLUPRÁCE S MĚSTEM

Díkyspolupráci s vedením města Kutná Hora, které provoz kompostárny od jeho počátkupodporuje, mají občané Kutné Hory možnost ukládat biologicky rozložitelné odpadyzdarma a na oplátku mají možnost odběru kompostu v množství odpovídajícím 20 % zhmotnosti bioodpadu, které do kompostárny předali.

Prostor kompostárny jerozdělen do několika provozních celků, které na sebe technologicky navazují.Jedná se o plochy pro přípravu surovin na kterých probíhá zejménadrcení/štěpkování dřevních odpadů. Z hlediska provozu jsou suroviny dálenaváženy na plochu pro vlastní kompostování, kde jsou všechny biologickyrozložitelné odpady smíšeny navzájem a navrstveny do třímetrových zakládek. Tyjsou za využití neseného bočního překopávače značky Willibald provzdušňovány acisternami zavlažovány, čímž dochází k velkému urychlení procesu kompostování.Zkompostované bioodpady jsou pak převáženy na dozrávací plochy, kde dojde kfinálnímu dozrání kompostu.

Do kompostu určeného pro zemědělské účely jepřidávána odpadní sláma, která zlepší jeho strukturu a umožní využití zemědělskétechniky pro jeho aplikaci. "Zahradnický kompost" je dále ukládán dozastřešených skladovacích prostor, kde dojde k jeho částečnému vysušení, cožumožňuje lepší prosévání na vibračních nebo rotačních sítech. Tento kompostnejvyšší kvality je nabízen jako volně ložený maloodběratelům z řad stavebních izahradnických firem a rovněž občanům.

Projektovaná kapacita kompostárnyje 35 000 tun za rok a v současné době není ještě zdaleka naplněna. Díkyširokému provoznímu zázemí a možnostem zisku dotací z Operačního programuŽivotní prostředí jsou v rámci kompostování využívány nejmodernější technicképrostředky, což umožňuje v blízké budoucnosti navyšovat zpracovatelskou kapacituzařízení.

V loňském roce firma uspěla se svou žádostí o dotaci na nákuptechnologie kompostování v plastových vacích. Tímto zařízením je umožněno dalšírozšiřování kapacity kompostování. Jedná se sice o provozně nejdražší variantukompostování - zpracování bioodpadů, která navíc neposkytuje kompost vysokékvality, ale díky velkému provoznímu zázemí budeme moci využít našichstávajících dozrávacích ploch, kde bude "kompost" uložen po následující rok,čímž dojde k jeho dozrání umožňující jeho využití jako organickéhohnojiva.

PROBLÉM VYUŽITÍ KOMPOSTŮ

Z pohleduodpadového hospodářství a nedostatku organických hnojiv v zemědělství spatřujemevelký problém v nedostatku biologicky rozložitelných odpadů, resp. veskutečnosti, že spousta bioodpadů končí jinde, než by měla. Nejčastěji jsou totakzvané "skládkařské kompostárny", kde je vyráběn kompost - rekultivačnísubstrát - který nedozná využití na zemědělské půdě, ale je (v lepším případě)využit pouze k překrývání povrchů skládek v době rekultivace a ozelenění jejichpovrchu.

Kompostárna v Recyklačním centru je jediným zařízením v rámciširšího regionu (spádová oblast kompostárny je zhruba 25 km), které zpracovávábiologicky rozložitelné odpady na kompost pro další využití v zemědělství,zahradnictví a pro občany, nikoliv pro "využití" jako rekultivačního materiáluna skládkách.

Důsledkem popsaného stavu je nedostatek kvalitníchkompostů - poptávka zákazníků v našem regionu v současnosti přesahuje našiprodukci kompostů. Příslušné státní úřady by se měly začít problematice"skutečného kompostování" odpovědně věnovat. Ocenila by to jistě zemědělsképraxe, která by získala kvalitní komposty pro aplikaci na zemědělskoupůdu.


Marian Humplík
ZERS, s. r. o.

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.