Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nové vydání knihy Povinnosti firem v podnikové ekologii

V září 2017 vyšlo novelizované vydání publikace Povinnosti firem. Kromě aktualizace povinností podle změn právních předpisů byly přidány i další užitečné informace.

14. září 2017

V publikaci je pro každou složkovou oblast uveden přehled povinností s příslušnými paragrafy a prováděcími právními předpisy. Hlavní část knihy představuje rozbor jednotlivých povinností s komentáři. Dále jsou k dispozici dotazníky pro snadné určení povinností, které se vztahují na Vaši firmu či subjekt. Publikaci doplňují internetová Dokumentace pro ekology, ve které jsou další podrobnější informace a vzorové dokumenty, které se do tištěné publikace nevešly (jsou přístupné po bezplatné registraci a přihlášení).

Kniha zahrnuje všechny hlavní oblasti podnikové ekologie:

 • chemické látky a směsi,
 • prevence závažných havárií,
 • odpady,
 • využívání a ochrana vod,
 • ochrana ovzduší,
 • integrovaná prevence,
 • obaly,
 • ekologická újma.

Zapracované legislativní změny 2017:

 • 89/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • 83/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
 • 149/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

Další doplněné informace:

 • část A CHLS: bod 5.5 Písemná pravidla - doplněny tabulky s uvedením dotčených klasifikací a H-vět a R-vět,
 • část A CHLS: bod 5.19 Označování - doplněno označování náhradních obalů, skladů a potrubí,
 • část A CHLS: nová příloha A3 Přehledová tabulka zákazů, omezení a povinností v souvislosti s nakládáním s chemickými látkami a směsmi,
 • část D Ovzduší: nová příloha D4 Tabulka vybraných chladiv s uvedením koeficientů GWP pro výpočet ekvivalentu CO2,

 

Publikaci je možné objednat v našem e-shopu.

Kniha je dále součástí těchto kurzů:

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.