Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nové vydání knihy Povinnosti v podnikové ekologii

V lednu 2021 vychází novelizované vydání publikace Povinnosti v podnikové ekologii. Zcela nová je část o odpadech podle zákona 541/2020 Sb. a 542/2020 Sb. Další změny se týkají chemických látek, vody, ovzduší, IRZ a obalů.

24. leden 2021

V publikaci je pro každou složkovou oblast uveden přehled povinností s příslušnými paragrafy a prováděcími právními předpisy. Hlavní část knihy představuje rozbor jednotlivých povinností s komentáři. Dále jsou k dispozici dotazníky pro snadné určení povinností, které se vztahují na Vaši firmu či subjekt. 

Kniha zahrnuje všechny hlavní oblasti podnikové ekologie:

 • Část A: chemické látky a směsi, prevence závažných havárií, REACH, CLP
 • Část B: odpady
 • Část C: využívání a ochrana vod
 • Část D: ochrana ovzduší
 • Část E: integrovaná prevence IIPC, IRZ, ISPOP
 • Část F: obaly
 • Část G: ekologická újma
 • Část H: související povinnosti (energetika, EIA, ochrana přírody a krjiny, ADR)

Nově zapracované předpisy (legislativní změny za období listopad 2020 – leden 2021):

 • 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
 • 541/2020 Sb. Zákon o odpadech
 • 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
 • 542/2020 Sb. Zákon o výrobcích s ukončenou životností
 • 544/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • 545/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech

Publikace Povinnosti firem v podnikové ekologii je dostupná v našem eshopu

K této publikaci je vhodným doplňkem rozšířená interaktivní elektronická publikace Průvodce podnikovou ekologií včetně ILNO a značení odpadů, která umožňuje sestavení vlastní publikace, tvorbu individuálního registru právních požadavků a další možnosti filtrování. Dále obsahuje hodnocení právní shody (EKOaudit), aktivní přehledy povinností, kompletní vzory a příklady dokumentace. 

Pro hlubší informace je k této publikaci vhodným doplňkem publikace Příručka pro oblast životního prostředí (elektronická či tištěná verze). Tento produkt přestavuje podrobný manuál podnikového ekologa.

Publikaci je možné objednat v našem e-shopu.

Kniha je dále součástí těchto kurzů:

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.