Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Návrh nařízení vlády o nízkoemisních zónách jde do vlády

Ministr životního prostředí předloží vládě návrh nařízení vlády, kterým sestanoví pravidla pro nízkoemisní zóny. Při tvorbě nařízení vlády se Českárepublika inspirovala v Německu, ve kterém nízkoemisní zóny využívají města odbřezna roku 2007. Navrhovaná úprava má za cíl ulehčit městům s velkým objememdopravy. Plakety, které značí emisní kategorii daného vozidla, jsou tři. Provozidla v první kategorii plaketa nebude potřeba. Cena emisní plakety jestanovena na 80 Kč. Emisní plakety pro vozidla budou podobné dálničním známkám ajejich distribuci zajistí obce s rozšířenou působností a Státní fond životníhoprostředí.

02. únor 2013

Emisní plakety se liší barvou - pro emisní skupinu 2 přísluší barva červená,pro třetí skupinu pak žlutá a vozidla v emisní skupině 4 budou označeny plaketouzelené barvy.

Důležitým prvkem, který Česká republika při tvorbě nařízení zvažovala, bylavzájemná uznatelnost německých a českých nálepek. Ministerstvo životníhoprostředí nyní s německou stranou o tomto uznávání vede jednání, jako další krokpak plánuje vést debatu na úrovni Evropské unie o vzájemné uznatelnosti těchtozón.

Navrhovaná úprava má pomoci hlavně obcím, přes které denně projíždí tisíceaut a jsou tak zatíženy velkým znečištěním prostředí. „Díky zavedenínízkoemisních zón v obcích se sníží prašnost, množství výfukových zplodin ihluk. Pro místa, kdy obcí denně projíždí kamiony místo toho, aby volilyobjízdnou trasu, je zavedení nízkoemisních zón optimální řešení," říká ministrživotního prostředí Tomáš Chalupa.

Materiál k návrhu nařízení vlády byl zaslán do vlády v září roku 2012. Oprotinávrhu, který byl předložen do mezirezortního připomínkového řízení, bylo znařízení vlády vyjmuto zvýhodnění filtrů pevných částic při přidělování emisníplakety. K tomuto kroku přistoupilo Ministerstvo životního prostředí na základěvýsledků jednání se zástupci německého ministerstva o vzájemném uznávání českýcha německých plaket. „Český systém schvalování filtrů pevných částic je vurčitých bodech benevolentnější než systém německý a tato rozdílnost by mohlavýznamně ohrozit další vyjednávání o vzájemném uznávání emisních plaket sněmeckou vládou i jednotlivými spolkovými zeměmi, proto jsme přistoupili k tétozměně, říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Kontakt pro více informací:
MatyášVitík
tiskový mluvčí MŽP a ředitel odboru tiskového amarketingu
Mobil: 606 111 060
Email: tiskove@mzp.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.