Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Chemické látky na pracovištích a ve skladech

Seminář zaměřený na širší problematiku chemických látek ve vztahu k bezpečnosti práce a jejich skladování. Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami. Skladování chemických látek. Skladování/shromažďování odpadů a závadných látek. Určeno pro běžné podniky, sklady, instituce, ale také laboratoře nebo školy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Vysíláno i ON-LINE

Pro případ, kdy se nemůžete fyzicky zúčastnit akce, je seminář vysílán i on-line přes aplikaci ZOOM (podrobnější návod k instalaci a použití aplikace). V případě zájmu o on-line vysílání uveďte prosím při objednání kurzu do poznámky "ON-LINE".

Obsah

Seminář zaměřený na problematiku chemických látek ve vztahu k bezpečnosti práce a jejich skladování. Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami. Skladování chemických látek. Skladování/shromažďování odpadů a závadných látek. Dohoda ADR – požadavky na skladování, příjem, odesílání. Určeno pro běžné podniky, sklady, instituce, ale také laboratoře nebo školy.

 • Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami
  • nebezpečnost látek a směsí
  • omezení při nakládání, zajištění OZO, školení T+, písemná pravidla, evidence
  • přístup k bezpečnostním listům na pracovišti
  • poskytování bezpečnostních listů
  • označování a balení nebezpečných látek a směsí (náhradní nádoby, nádrže, sklady, potrubí)
  • expoziční scénáře v podnikové praxi
  • pracovní podmínky pracovišť s výskytem chemických látek a směsí
  • školení pracovníků, OOPP, lékařské prohlídky, povinnosti pracovníků a zaměstnavatelů ...
  • školy a chemické látky (v případě účasti škol)
 • Skladování chemických látek
  • požadavky na společné skladování chemických látek
  • požární ochrana: skladování hořlavin a ostatních nebezpečných látek
  • bezpečnost práce při skladování
 • Skladování/shromažďování odpadů a závadných látek
  • zákon o odpadech: shromažďování/skladování/označování nebezpečných odpadů
  • vodní zákon: závadné látky (havarijní plán, požadavky na zabezpečení proti úniku)
  • závažné havárie: posouzení objektu
 • Kontrolní orgány (KHS) – co se kontroluje a kde jsou problémy
  • ochrana zdraví při práci s chemickými přípravky", zaměření na vyhledávání a hodnocení rizik, zařazení prací do kategorií, vypracování pravidel o BOZP a ochraně ŽP při práci s NChLaS,
  • nejčastější nedostatky v zajištění PLS,
  • vybrané uznané nemoci z povolání,
  • výběr a poskytování OOPP,
  • řešení přestupků.

Bonus:

Pokud si objednáte kurz u naší společnosti ENVI GROUP s.r.o., obdrží účastník kurzu od nás kompletní výbavu pro podnikového ekologa v hodnotě 3 025 Kč (2 500 Kč bez DPH):

Určeno pro:

Pro bezpečnostní techniky, osoby zodpovědné za chemické látky, ale i výrobce, dovozce, distributory, následné uživatele, běžné uživatele, sklady, logistická centra, školy, laboratoře a další zájemce o tuto problematiku. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.

Další informace:

Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Způsob platby: fakturou 14D či hotově na místě.

V případě, že se účastník odhlásí méně než 5 dní před konáním semináře, požadujeme storno poplatek ve výši 100% ceny semináře.

Máte zájem o toto školení

další informace:606 638 325
Lektor: Ing. Zdeněk Fildán; VÚBP; KHS

Termíny

Seminář: Chemické látky na pracovištích a ve skladech.

Buďte ceněným odborníkem, mějte veškeré informace stále po ruce

Získejte ZDARMA prémiový přístup k informacím a bonusy navíc. Pokud potřebujete mít neustále aktuální přehled o podnikové ekologii, je toto volba pro vás

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.