Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Vyjádření MPO podle nového zákona o odpadech v případě ukončení odpadového režimu

Žádost o vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu dle zákona 541/2020 Sb., o odpadech, v případě ukončení odpadového režimu

03. březen 2021

ODPADY: aktuální změny legislativy, nový zákon o odpadech

Seminář: Nová odpadová legislativa - zákon o odpadech, nové prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Ministerstvo průmyslu a obchodu s účinností nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v případě ukončení odpadového režimu vydává vyjádření, zda se výsledná věc běžně využívá ke konkrétnímu účelu uvedenému v jeho žádosti, zda pro ni existuje trh nebo poptávka a zda splňuje pravidla pro uvádění výrobků na trh.

V souvislosti s platností nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech vznikla Ministerstvu průmyslu a obchodu nová povinnost vydávání vyjádření v případě ukončení odpadového režimu dle § 9 odst. 2 zákona o odpadech, kdy odpad, který byl předmětem některého ze způsobů využití a není vymezen přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo prováděcím právním předpisem a současně se nejedná o odpad určený k dalšímu zpracování způsobem, pro který jsou stanoveny zvláštní technické požadavky a kritéria, přestane být odpadem.

Podklady žádosti

Součástí podání žádosti musí být žadatelem předloženy podklady, které umožní posoudit:

 • zda se výsledná věc běžně využívá ke konkrétnímu účelu – např. popisem v žádosti …
 • zda pro věc existuje trh nebo poptávka – např. vyjádření odběratele, smluvní ujednání …
 • zda věc splňuje pravidla pro uvádění výrobků na trh - popis v žádosti, popis norem, prohlášení o shodě výrobku, certifikace …

Z přiložených dokumentů žádosti musí být vždy zřejmé, že se jedná o stejnou konkrétní věc např. popis či název výrobku musí být uveden stejný v provozním řádu zařízení, v dokumentech dokladující existenci trhu či poptávky a v dokumentech prokazující plnění pravidel uvádění výrobků na trh.

V souladu s metodickým pokynem odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ze dne 25. 1. 2021 Pro žadatele o povolení nových zařízení pro nakládání s odpady, o souhlas s provozem malého zařízení, o povolení obchodování s odpady a plnění ohlašovacích povinností provozovatelů zařízení, obchodníků a zprostředkovatelů žadatel musí Ministerstvu průmyslu a obchodu poskytnout veškeré podklady k zařízení, které rovněž předal krajskému úřadu.

Průvodní dokumentace

Dle ustanovení § 9 odst. 2 má být pro předmětný odpad zpracována průvodní dokumentace, jejíž náležitosti stanoví Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou. V současné době tato vyhláška není v účinnosti a proto doporučujeme do doby platnosti této vyhlášky zpracovat průvodní dokumentaci v rozsahu:

 • Původ vzniku odpadu
 • Proces zpracování či využití dopadu
 • Vlastnosti odpadu (vstupní parametry pro výrobní proces) např. normy, předpisy, chemické analýzy, výsledky laboratorních zkoušek a další
 • Konkrétní účel použití výsledného výrobku
 • Dokumenty dokladující plnění pravidel uvedení výrobku na trh

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na dalších odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Výrobky s ukončenou životností – dopady nového zákona na výrobce, distributory, prodejce a původce

  Nový zákon 542/2020 Sb. upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků (VUŽ) - elektrozařízení, baterie nebo akumulátory, pneumatiky a vozidla, regulaci obsahu nebezpečných látek ve VUŽ, povinnosti výrobců při uvedení VUŽ na trh, zpětný odběr či sběr VUŽ, a to s cílem zajistit co největší podíl jejich opětovného použití a recyklace, zvláštní pravidla pro nakládání s VUŽ včetně jejich využití a odstranění, povinnosti osob při nakládání s VUŽ.
 • Podnikový ekolog (2denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy.  Kompletní vzorová dokumentace.
Autor: MPO

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.