Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Evidence a ohlašování odpadů v provozovnách a zařízeních k nakládání s odpady

Návod k zajištění jednotného plnění evidenčních a ohlašovacích povinností firem, které provozují zařízení k nakládání
s odpady (s IČZ).

08. leden 2020

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, nový ISPOP, aktuální změny legislativy odpadů

Online seminář: Nový ISPOP. Evidence a ohlašování odpadů. Nový zákon o odpadech a prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Účelem metodického návodu je dosáhnout správného vedení evidence a ohlašování produkce a nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

V souladu se zákonem o odpadech se pro identifikaci zařízení k nakládání s odpady používá identifikační číslo zařízení (IČZ), pro identifikaci provozovny, kde odpad vzniká identifikační číslo provozovny (IČP).

Pouze zařízení

Odpady vznikající v zařízení a odpady jejichž vznik souvisí s provozem zařízení, musí být evidovány a ohlašovány za zařízení (IČZ). Hranice zařízení stanovuje sám provozovatel zařízení a vychází z toho, co je jako zařízení uvedeno v povolení provozu zařízení. Provozovatel zařízení (oprávněná osoba podle zákona o odpadech) zasílá roční hlášení o produkci a nakládání s odpady jen za zařízení (IČZ).

Zařízení a provozovna (jedno nebo dvě hlášení?)

Pokud provozovateli vzniká odpad a tento vznik odpadu nesouvisí s provozem zařízení, ke kterému je přiděleno IČZ, pak původce navíc eviduje a ohlašuje odpady vznikající na provozovně za provozovnu (IČP). Původce tedy může na jedné adrese samostatně evidovat odpady pocházející z provozu zařízení (IČZ) a odpady z provozovny (IČP), jejichž vznik přímo nesouvisí se způsoby nakládání s odpady v daném zařízení. Následně se zasílají dvě samostatná roční hlášení o produkci a nakládání s odpady (za zařízení IČZ a za provozovnu IČP).

Jednotlivé činnosti provozovatele zařízení, které jsou prováděné na jedné adrese a souvisejí s provozem zařízení, je vhodné posuzovat v širším kontextu. V rámci zařízení (IČZ) by měly být evidovány a ohlašovány odpady, které vznikají činností zařízení, ale i odpady, které jsou produkovány při podpůrné činnosti pro zařízení a mají, byť vzdálený, vztah k provozu daného zařízení. Do činností souvisejících s provozem zařízení lze zahrnout např. i administrativní práce nebo jiné podobné činnosti. Následně se zasílá jedno roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za zařízení (IČZ).

Vždy je vhodné zvážit konkrétní situaci. Původce je zodpovědný za to, jak eviduje vznik odpadů.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • ISPOP 2020: Změny v ohlašování - aplikace ISPOP, IRZ, SPE, odpady, obaly, voda ...

  • Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, evidence přepravy nebezpečných odpadů - systém SEPNO

  • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

  • Legislativa životního prostředí v kostce

    Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

Autor: MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.