Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

ADR - bezpečnostní poradce

Společnosti, která se mimo jiné zabývají silniční přepravou nebezpečných věcí nebo navazujícími činnostmi jako balení, nakládka, vykládka, plnění nebezpečných věcí jsou povinny ustanovit bezpečnostního poradce ADR.

17. březen 2016

Tento odborník je přímo odpovědný za poskytnutí pomoci při předcházení vzniku rizik, které souvisejí s vyjmenovanými činnostmi ve vztahu k osobám, majetku a životnímu prostředí.

Oprávněné subjekty zúčastněných stran mají kompetenci k nezařazení plnění předpisů (částečná ADR1) vztahujících se k podniku za podmínky:

 1. dodržení množstevního limitu přepravovaného samostatnou dopravní jednotkou2 (viz. ADR ustanovení 1.1.3.6);
  1.1. Příklad autora: přepravuji 3x300l motorové nafty v IBC3 = částečná ADR (splněn limit). Přepravuji 4x300l motorové nafty v IBC = plná ADR (překročen limit).
 2. splnění zvláštních předpisů pro specifické látky nebo předměty (viz. ADR ustanovení 3.3);
  2.1. Příklad autora: léky, léčiva pro maloobchodní prodej = nepodléhají předpisům ADR.
 3. splnění zvláštních předpisů pro balení v omezených množstvích (viz. ADR ustanovení 3.4);
  3.1. Příklad autora: celkové množství nebezpečných věcí omezeno pouze nosností vozidla za dodržení podmínek balení.
 4. splnění zvláštních předpisů pro balení ve vyňatých množstvích (viz. ADR ustanovení 3.5);
  4.1. Příklad autora: využití zejména v letecké dopravě.

  Body 1 - 4 se týkají pouze kusové přepravy.
   
 5. jestliže přeprava nebo navazující činnosti k přepravě nebezpečných věcí nejsou hlavní ani vedlejší činností podniku, pouze se jedná o občasnou vnitrostátní přepravu nebo navazující činnosti k přepravě nebezpečných věcí, které mají minimální nežádoucí dopady.

Základním úkolem bezpečnostního poradce je v rámci legislativních norem ulehčit podniku, který vykonává výše uvedené činnosti nejvhodnějším způsobem tak, aby byl splněn co možná nejbezpečnější rámec celé operace.

Hlavní povinnosti bezpečnostního poradce:

 • kontrolovat dodržení legislativních předpisů vztahujících se k přepravě nebezpečných věcí;
 • poskytovat poradenský servis svému podniku ve vztahu k přepravě nebezpečných věcí;
 • zpracovat pro vedení daného podniku nebo pro potřeby orgánů státní správy výroční zprávu, která bude obsahovat operační působnost podniku při přepravě nebezpečných věcí. Zde je nutnost archivace této dokumentace 5 let a dále je třeba, aby byla zajištěna dostupnost tohoto materiálu pro případné potřeby orgánů státní správy na jejich vyžádání.

Mezi další příklady povinností bezpečnostního poradce, mající návaznost na působení podniku patří sledování:

 • metodik, kterými se upravuje zařazování nebezpečných věcí při přepravě a to tím způsobem, aby byla zachována jejich správnost dle předpisů;
 • procesu pořizování dopravních prostředků podnikem se zřetelem na zvláštní požadavky navazující na přepravu nebezpečných věcí;
 • kontrolního procesu prostředků, které se užívají při transportních činnostech nebezpečných věcí;
 • interního vzdělávacího programu podniku, jeho přizpůsobení se na změny a dále vedení záznamové dokumentace;
 • metodiky adekvátní nouzové reakce v případě neočekávaných událostí nebo nehod, mající vliv na operace související s transportními činnostmi nebezpečných věcí.

Podniky, které se zabývají transportním procesem nebezpečných věcí (přeprava, balení, nakládka, vykládka, plnění) mohou využívat služeb svého bezpečnostního poradce nebo využít služeb externího poradce (viz. veřejný seznam bezpečnostních poradců na www.mdcr.cz).

V kterékoliv z fází transportního procesu nebezpečných věcí dojde k nehodě s dopadem na osoby, majetek či životní prostředí je povinností bezpečnostního poradce vytvořit komplexní zprávu o nehodě, kterou poskytne vedení podniku a v případě potřeby také orgánům veřejné správy.

_____________________

1 částečná ADR = plnění pouze některých ustanovení ADR (plná ADR = plnění všech ustanovení ADR)
2 dopravní jednotka = motorové vozidlo bez přípojného vozidla nebo jízdní souprava tvořená motorovým a přípojným vozidlem
3 IBC = tuhý nebo flexibilní přepravní obalový prostředek

Pravidla pro přepravu nebezpečných věcí po silnici platí nejen pro profesionální dopravce. Část povinností se týká také běžných firem. Zejména, pokud provádíte některé z následujících činností:

 • Vozíte občas nějaké chemické látky či směsi (výrobky s nějakou nebezpečnou vlastností)?
 • Nebo převážíte nebezpečný odpad?
 • Odesíláte větší množství nebezpečných odpadů?
 • Vykládáte či nakládáte chemické látky či směsi - příjem, vykládka či nakládka nebezpečných chemických látek/směsí?

Podrobné informace o povinnostech běžných firem v oblasti ADR se dozvíte na semináři:

ADR PRO "NE"DOPRAVCE: Běžný podnik a jeho povinnosti k ADR

Autor: Lukáš Žaludek

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.