Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Odpadový hospodář - povolání, nebo adrenalinový sport?

04. listopad 2009

Odpadový hospodář je totiž zodpovědný za odborné nakládání s odpady, a to je úkol, při jehož plnění se nudit rozhodně nebude. Pokusme se společně najít odpověď na úvodní otázku. Hledáte v zákoně přehled povinností odpadového hospodáře? Pak si vezměte do ruky zákon o odpadech, začněte na první straně a čtěte až do konce. To je legislativní rámec práce toho, kdo odpovídá za zajištění odborného nakládání s odpady. Musíte znát prostě všechno. Odpadový hospodář také zastupuje původce nebo oprávněnou osobu při jednání s orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, zejména při výkonu jejich kontrolní činnosti. Takže ke svým znalostem "přibalte" alespoň zákon o státní kontrole a správní řád, abyste byli připraveni. A to nehovořím o znalosti prováděcích předpisů k zákonu o odpadech, metodických pokynů a příslušných firemních směrnic.

MULTIFUNKČNÍ HOSPODÁŘ

Původně byla myšlenka odpadového hospodáře inspirována vodním zákonem, resp. jeho prováděcí vyhláškou č. 42/1976 Sb., o vodohospodářích. Legislativci usoudili, že když může existovat tzv. "vodohospodář", tak proč to v odpadech nezkusit také. Ironie osudu je v tom, že zákon o odpadech zaváděl institut odpadového hospodáře v době, kdy zákon o vodách od vodohospodářů upouštěl. Důležitější je princip existence odpadových hospodářů: za odborné nakládání s odpady musí zodpovídat taková osoba, která splňuje požadavky vzdělání a odborné praxe. Není možné tím pověřit kohokoliv.

Protože odborně zdatných lidí není nikdy nazbyt, dochází ke kumulaci funkcí. To znamená, že dostanete na starost nejenom odpady, ale také obaly, vodu, ovzduší, energetiku a pokud možno ještě bezpečnost práce. Otázkou zůstává, jestli je vůbec v lidských silách takovou kumulaci funkcí zvládnout.

CO ODPADOVÝ HOSPODÁŘ POTŘEBUJE

Při své práci mám možnost konfrontace potřeb odpadových hospodářů s realitou. Náplní mojí práce je mimo jiné reagovat na jejich potřeby a vyvíjet softwarové nástroje k úspěšnému zvládnutí náplně odpadových hospodářů. Ukázalo se, že potřebují systém správy nikoliv všech, ale cíleně vybraných informací, které mohou mít kdykoliv k dispozici. To, co potřebují, mají pak na jednom místě a nemusejí řešit problém typu "co hlášení, to samostatná evidence". Příkladem může být agenda odpadů a ADR. Jsou to pomyslné nádoby s propojeným dnem a také řadou anomálií. Co je nebezpečnou věcí (např. kusová zásilka), nemusí být ještě nebezpečným odpadem. Nebezpečný odpad nemusí být považován za nebezpečnou věc.

Jindy budete řešit problém odpadů a zpětně odebíraných výrobků. Každou skupinu samostatně a přece ve společné databázi. Hlásíte stejné údaje na více úřadů? Pak je třeba minimalizovat duplicitní úkony. Co všechno a komu všemu je třeba hlásit? Je třeba sladit evidenci odpadů s evidenčními listy přepravovaných nebezpečných odpadů? Udržet přehled v jednotlivých variantách vzorových identifikačních listů nebezpečných odpadů? Orientovat se v různých verzích základních popisů odpadů? Vzájemné vazby není jednoduché ohlídat a dá to spoustu práce. Bez počítače si to vůbec nelze představit.

CO HOSPODÁŘ NEPOTŘEBUJE

Odpověď je jednoduchá: ztrátu kontroly. Jak vyplývá z předchozího odstavce, není nic horšího, než když nemáte informace pod kontrolou. Když už si zpracujete nějaké podklady, značení a evidence, přijde legislativní novela a můžete začít znovu. Někdo si možná pomyslí, že je to ideální pro externí pracovníky. To si nemyslím, protože všechno má svou mez. Jenom v období od 1. 1. 2002 do poloviny září 2009 došlo k devětadvaceti novelizacím zákona o odpadech (č.185/2001 Sb.). To je průměrně každé tři měsíce jedna novela zákona. K tomu za stejné období připočítejte tři novely Katalogu odpadů a pět novel vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. Nakonec přidejte devět nových prováděcích vyhlášek a jste na dvouměsíční periodě legislativních změn. Nemluvme jen o odpadech. Kde jsou zbývající oblasti jako voda, ovzduší, obaly, chemické látky a mnohé další?

Omlouvám se za netradiční pohled na odpadové hospodáře. Nemají jednoduchou roli a mnohdy ani kompetence něco podstatného změnit. Často musí vysvětlovat, přesvědčovat a také pochybovat. Protože hledají kompromis mezi tím co musí a co mohou.

AUTOR: Ing. Jiří Kvítek
analytik společnosti INISOFT, s. r. o.

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.