Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

MŽP k ročnímu hlášení odpadů - trochu podivné sdělení!

MŽP vydalo 30.1.17 sdělení k plnění povinnosti ohlašování množství odpadů a způsobů nakládání s nimi za rok 2016. Sdělení řeší problematiku IČP a vůbec nezmiňuje, že stejný problém je i s IČZ. Ve sdělení použití IČP doporučuje, přitom je to v kontrole hlášení povinná položka.

04. únor 2017

Ekologická újma: hodnocení rizik po změnách legislativy + Prevence závažných havárií: posouzení objektu + hlášení do IRZ

Seminář: Praktický způsob základního hodnocení rizik (zákon 167/2008 Sb.). Prevence závažných havárií: praktické zpracování posouzení objektu - protokolu o nezařazení podle zákona 224/2015 Sb. Hlášení do IRZ v praxi. Součástí semináře jsou aktivní formuláře pro základní hodnocení rizik i PZH. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

IČP = identifikační číslo provozovny (původce)

IČZ = identifikační číslo zařízení (oprávněná osoba)

Ve sdělení MŽP správně uvádí (podle vyhl. 383/2001 Sb.) že:

V rámci hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016 je uváděno identifikační číslo provozovny (dále jen „IČP"). IČP ve smyslu zákona o odpadech slouží pro přesné označení provozovny ohlašovatele nebo partnerského subjektu, od kterého jsou odpady převzaty.

V souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, byl původce odpadu od 1. května 2016 povinen poskytnout v rámci písemných informací k předávanému odpadu osobě oprávněné k provozování zařízení k nakládání s odpady identifikační číslo své provozovny, ve které odpad vznikl.

Původci odpadů a oprávněné osoby byli povinni při vedení průběžné evidence o produkci a nakládání s odpady používat identifikační číslo provozovny u údajů o odpadech, které byly převzaty a předány po 30. červnu 2016, tedy až od 1. 7. 2016.

Poznámka Envi: obdobně platí používání IČZ - to řeší přechodná ustanovení zákona 223/2015 Sb.

Co už tak moc ve sdělení pravdou v praxi není:

V hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016 se v poli „identifikační číslo provozovny partnera" použije identifikační číslo provozovny u údajů o odpadech, které jsou převzaty po 30. červnu 2016, tedy od 1. 7. 2016.

Pokud byly odpady převzaty z provozovny před 1. 7. 2016, pak je vhodné IČP v poli „identifikační číslo provozovny partnera" uvést.

Doporučujeme obrátit se na jednotlivé takové partnery s žádostí o sdělení jejich čísla provozovny. Pokud je partnerský subjekt znám a sdělil své IČP, tak se IČP uvede v hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016 i u záznamů pro odpady převzaté před 1. 7. 2016.

Pokud oprávněná osoba vynaloží veškeré úsilí, a přesto IČP partnera nezjistí a ani IČP partnera nedohledá v RŽP, pak může v hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016 v poli „identifikační číslo provozovny partnera" u údajů o odpadech, které jsou převzaty před 1. 7. 2016 mimořádně v tomto ohlašovacím období za rok 2016 uvést znění „IČPdo1.7." (bez mezer a uvozovek).

Dle MŽP je tedy pouze VHODNÉ používat IČP i pro odpady převzaté před 1.7.2016. Ve skutečnosti je to ale v ročním hlášení povinné, resp. i pro odpady převzaté před 1.7.2016 je NUTNÉ položku "Číslo provozovny nebo IČZ" v adresáři partnerů vyplnit. MŽP radí použít text "IČPdo1.7.", lze ale použít jakýkoliv text mimo 0 (nula).

Proč text sdělení řeší jen problematiku IČP a ne i IČZ mi není jasné. Asi pak vydají další sdělení, kde nám poradí použít pro odpady předané před 30.6.2016 u partnera text "IČZdo1.7.".

Navíc mohli ve sdělení upozornit ohlašovatele na to, že chybová hláška z ISPOP kontroly ročního hlášení "Hodnota pole Číslo provozu je povinná a musí být vyplněna." znamená chybějící IČP nebo IČZ u partnerů (a to i u těch, kteří sice nejsou v hlášení vykázaní, ale jsou v seznamu partnerů). Položka "číslo provozu" se totiž nikde ve formuláři nevyskytuje, je to jen zjednodušení textu programátorem pro IČP/IČZ - ohlašovatelé pak položku "číslo provozu" marně hledají.

Chápu, že formulář ročního hlášení je nastaven na další období, kdy je používání IČP/IČZ povinné. Co ale nechápu je to, proč v chybové hlášce o chybějícím čísle provozu není problematika IČP/IČZ pro rok 2016 v jedné větě vysvětlena. Hned po prvním vyzkoušení formuláře F_ODP_PROD mi bylo jasné, co to způsobí za lavinu dotazů při odesílání formuláře do ISPOP. A sdělení MŽP tuto lavinu moc nezastaví.

Jsem rád, že nejsem v callcentru na CENIA, asi už musí mít ze slov "číslo provozu" noční můry.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • ISPOP 2019: Změny v ohlašování - aplikace ISPOP, IRZ, SPE, odpady, SEPNO, obaly, voda ...

  Změny v ohlašovacím portálu ISPOP: nové funkcionality, změny v ISPOP po novele zákona č. 25/2008 Sb. Ohlašování odpadů, IRZ, vody a dalších agend přes ISPOP. Podrobně souhrnná provozní evidence - návod na ohlašování a aktuální změny legislativy ovzduší. Aktuální praktické informace k plnění ohlašovacích povinností. Kontroly v hlášení odpadů. SEPNO - systém evidence přepravy nebezpečných odpadů.

 • ODPADY: aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

  Povinnosti subjektů v oblasti odpadového hospodářství. Novely zákona o odpadech včetně prováděcích předpisů a jejich dopady do podnikové praxe. Změny v evidenci přepravy NO, novely vyhlášky 294/2005, 383/2001 a další. Chystané změny legislativy.

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.