Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Novela nařízení k ohlašování do integrovaného registru znečišťování (IRZ)

NV č. 326/2020 Sb. mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování. Datum účinnosti od: 1. srpna 2020.

24. srpen 2020

Změny v přílohách 1 až 3 (vyznačeno červěně v souboru ke stažení).

Přechodná ustanovení

1. Pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2020 se použije příloha č. 1 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a ustanovení přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, týkající se znečišťující látky oxid uhličitý (CO2) bez spalování biomasy:

 • již v hlášení za 2020: přidání látek
  • 98 Oxid uhličitý (CO2) bez spalování biomasy
 • až v hlášení za 2021: přidání látek
  • 94 Bromované difenylethery (PBDE): hexa-BDE a hepta-BDE
  • 95 Soli a estery pentachlorfenolu
  • 96 Polychlorované naftaleny (PCN)
  • 97 Benzo(a)pyren

2. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije poprvé pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2020, s výjimkou ustanovení týkajících se znečišťujících látek polychlorované naftaleny (PCN) a benzo(a)pyren, která se použijí poprvé pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2021:

 • již v hlášení za 2020: zrušení látek
  • 19 Chrom a sloučeniny (jako Cr 
  • 22 Nikl a sloučeniny (jako Ni)
  • 92 Styren
  • 93 Formaldehyd
 • až v hlášení za 2021: přidání látek
  • 96 Polychlorované naftaleny (PCN)
  • 97 Benzo(a)pyren

3. Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se použije poprvé pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí za rok 2020, s výjimkou údaje o objemu výroby, který se ohlašuje do integrovaného registru znečišťování životního prostředí poprvé za rok 2021.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOPříručka pro oblast ŽP a kniha Povinnosti firem).

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP s.r.o.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.