Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Zmírnění ekologických zákonů podnikům ušetří miliardy korun

20. květen 2013

Každý rok musí firmy posílat hlášení o tom, kolik vytvořily odpadů, hned nadvě místa: na Ministerstvo životního prostředí i na Český statistický úřad.Přitom dvojité hlášení ochraně přírody nijak nepomáhá, jen zatěžuje úředníky naministerstvech i na obecních úřadech, které data přeposílají "výš". Tahlepovinnost, stejně jako desítky dalších byrokratických nařízení, by mohly jižbrzy zmizet.

Ministerstvo životního prostředí společně s Ministerstvemprůmyslu dokončují už druhý seznam škrtů v ekologické legislativě, který by mělpodnikatele zbavit zbytečného papírování, a tím jim ušetřit i peníze. Celkem jenyní na řadě 36 nařízení, jež by chtěly podniky zrušit nebo zjednodušit.Například chtějí výrazně zúžit rozsah dokumentů, které po nich úřady chtějí dohlášení pro prevenci havárií. "V podnicích bývají stovky technologickýchprocesů, a tak mohou být tyto doklady nepřiměřeně rozsáhlé," stojí v materiálu,v němž Ministerstvo průmyslu mapuje zbytečné úřadování firem. A ministerstvoživotního prostředí se této změně nebrání.

PODNIKÁNÍ VERSUSEKOLOGIE

Odstraněním nadbytečné byrokracie by podle propočtůministerstva průmyslu měly české podniky ušetřit skoro 9 mi-liard korun zarok.

"Už probíhá druhá vlna odbourávání zátěže, zúčastňujeme se jí a jsmerádi, že se o tom začalo jednat," říká Milan Mostýn, mluvčí Svazu průmyslu adopravy, který na jednáních s ministerstvy zastupuje hlas podniků. "Nechceme,aby se slevovalo v ochraně životního prostředí, ale zároveň máme zákony, kteréjdou i nad rámec toho, co požaduje Unie. A to české podnikatele brzdí," dodáváMostýn.

Podle ekologů může část úlev, jež firmy požadují, znamenatproblém. Nesouhlasí například se zrušením sledování a hlášení přenosunebezpečných látek v odpadech. Ministerstvo životního prostředí zatím nechávátuhle námitku otevřenou a je možné, že jí vyhoví.

I BRUSEL UŽ EKOZÁKONY ZMÍRŇUJE

Cestou zmírňováníekologických zákonů se už vydává i Evropská unie. V Bruselu se začínají sbíhatnávrhy na to, jak proškrtat ekozákony, které brzdí podnikání. Evropská komise sije objednala u samotných podniků a jejich organizací. Oslovila jich kvůli tomuzhruba tisícovku.

Také nedávný unijní summit se shodl na tom, že užpřebujelou byrokracii nestačí jen kritizovat. Malé a střední podniky užvytipovaly deset oblastí ke změně. Jsou mezi nimi normy týkající se odpadů,používání chemikálií, ale také zákoník práce nebo uznávání kvalifikace.

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.