Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Informace nakladatelství: Aktualizace Příručky pro oblast ŽP 11-2011

06. prosinec 2011

Informace pro uživatele publikace Příručka pro oblast ŽP

Oznamujeme Vám podzimní aktualizace 11-2011 do tisku a následěně do distribuce.

Stav zapracovaných legislativních předpisů je k 30.11.2011. Aktualizační změny jsou provedeny fialovou barvou písma nebo fialovým ohraničením.

Vydání podzimní aktualizace bylo posunuto proti standardnímu termínu, protože se zpozdilo vydání legislativních změn. V řádném termínu podzimní aktualizace by tedy nebylo příliš co psát. Zimní aktualizace bude vydána již v řádném termínu (leden 2012) a bude obsahovat změny legislativy pro rok 2012.

Uplynulé období přineslo významnou změnu především v oblasti ochrany ovzduší. Další změny se týkají oblasti ochrany a využití vod a chemických látek (od 1.1.2012).

 • Zapracované předpisy (legislativní změny za období srpen až listopad 2011):
 • 257/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky
 • 264/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • 288/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • 294/2011 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 • 295/2011 Sb. Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění
 • 336/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
 • 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích

Z Aktuálních informací

 • Doplnění dokumentů do Doprovodných informací (Přednášky z cyklu Chemické látky a přípravky, Přednáška k novému chemickému zákonu 350/2011 Sb., Přednášky k oblasti Ochrana ovzduší)
 • Dále přehled legislativních změn s anotacemi předpisů, připravované legislativní změny, změny ostatních vybraných právních předpisů a další informace.
 • Celý přehled změn a aktualit je uveden v kapitole Aktuální informace - listopad 2011 příručky.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.