Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Ministr navrhne stop pro břidlicový plyn

28. květen 2012

Po měsících sporů o to, kde, jak a jestli vůbec těžit v Česku břidlicovýplyn, přichází ministr životního prostředí Tomáš Chalupa se šalamounskýmřešením: na několik let úplně zablokovat žádosti těžařů, kteří chtějí zkoumatčeské podzemí. Vyhlášení moratoria na průzkum těžby břidlicového plynu je podleministra jednou z možností, jak nepřehlednou situaci kolem povolování průzkumuvyřešit.

"Stávající česká legislativa není připravena na tak technickysložité průzkumy, jako je to právě v případě břidlicového plynu. Proto nynízvažujeme, že by se stanovil určitý čas - rok, možná dva, na příslušné úpravyzákonů. Během této doby by se nevydávala žádná povolení, ani povolení kprůzkumu," řekl HN Chalupa, který hodlá návrh na moratorium předložit vládě."Mezitím je potřeba připravit takové zákony, které stanoví jasná pravidla hry."

Dvacet let staré zákony nestačí

Proněkolikaletou lhůtu je i Chalupův náměstek Tomáš Tesař, pod jehož gescibřidlicový plyn patří. "V současné situaci to je nejlepší řešení. Naše zákony,které se těžby dotýkají, jsou dvacet let staré a s moderními způsoby těžby, jakonapříklad těžba břidlicového plynu nebo zplynování uhlí, vůbec nepočítají," říkánáměstek.

Aby se měli úředníci, kteří o průzkumu rozhodují, čím řídit,bude potřeba udělat změnu geologického zákona, horního zákona a zřejmě i dalšílegislativy. "Tady jde totiž o nové metody, kdy už sám průzkum znamená aplikacitěžební technologie. A to bude nutné v povolovacím procesu zohlednit,"upozorňuje Tesař.

Proti zkušebním sondám jsou starostové obcí, v jejichžblízkosti chtějí těžaři s průzkumem začít. Zkoumat možnosti těžby břidlicovéhoplynu je totiž velmi podobné jako těžba samotná: je nutné podzemními výbuchy apotom chemicky narušit břidlicové podloží. Také je potřeba zřídit odkalištěkontaminované vody, výrazně se zvýší provoz nákladních aut a vrt sám o sobě jevelmi hlučný. Starostové se obávají i znečištění podzemních vod a ovzduší. "Tennápad s moratoriem vítáme, je to určitě posun. Raději bychom ale byli, kdybyrovnou vznikl zákon, který by těžbu prostě zakázal," říká Jan Birke, starostaměsta Náchoda, kde chce břidlicový plyn těžit nadnárodní společnost HuttonEnergy.

Proto starostové obcí všech tří lokalit, které si těžařivyhlédli (Náchodsko, Berounsko, Valašskomeziříčsko), podporují záměr poslance ajihomoravského hejtmana Michala Haška (ČSSD), který chce těžbu zcela zakázat nacelém území Česka.

Průzkum je stejný jakotěžba

"Samozřejmě budeme respektovat případné rozhodnutíPoslanecké sněmovny, ale žádáme představitele vlády České republiky, aby votázce hydraulického štěpení učinili informované, racionální rozhodnutí,"reagoval David Messina, šéf společnosti Hutton Energy. "Zkušenosti také ukazují,že těžba břidlicového plynu by mohla mít pro tuto zemi zásadní dopad. Využitínalezišť by přineslo řadu výhod včetně vzniku nových pracovních míst, příjmů doregionálních rozpočtů, zahraničních investic a energetické nezávislosti,"upozorňuje Messina.

Nadnárodní firmy chtějí plyn z břidlic těžit na řaděmíst Česka. V oblasti kolem Náchoda už ministerstvo životního prostředí sprůzkumem souhlasilo. Po hlasitých protestech dotčených obcí však ministrChalupa rozhodnutí zrušil a vrátil k přezkoumání.

Těžba břidlicovéhoplynu a ropy se naplno rozbíhá v sousedním Polsku. Poláci už udělali 17průzkumných vrtů. Původně čekali, že břidlicový plyn pokryje 30 procent jejichspotřeby a že se tím částečně zbaví závislosti na Rusku. Nyní se ale ukazuje, žeplynu je pod zemí méně a pokryje jen 9 až 10 % polské spotřeby. Naopak Francie aBulharsko se rozhodly průzkum břidlicového plynu úplně zakázat.

O co jde

Technologie těžby

Břidlicový plyn má stejné složeníjako plyn zemní. Při jeho získávání však musí těžaři do země udělat vrt 2kilometry a více. Explozemi ve spodní části vrtu vytvoří v podloží síť trhlin,do nichž pod velkým tlakem pumpují miliony litrů vody, písek a chemikálie(benzen, toluen, metanol...).

Uvolněný plyn se ze sítě trhlin stahuje doústředního vrtu, odkud se čerpá nahoru. Založení průzkumného vrtu stojí desítkymilionů korun.

Argumenty

- protěžbu

Snížení závislosti na dovozu plynu. Vytvoření nových pracovníchmíst. Finanční příspěvky do regionálních rozpočtů.

- protitěžbě

Vrty jsou hlučné. Směs vody a chemikálií je toxická, mohla byproniknout do podzemních zásob pitné vody. Velký zásah do krajiny: u vrtu jetřeba vybudovat odkaliště, příjezdové cesty a průmyslové objekty.


VPOLSKU
Už 120 koncesí na průzkumné vrty břidlicového plynu vydalo Polsko a odroku 2014 by chtělo začít těžit průmyslově. Poláci se tak chtěli zbavitzávislosti na ruském plynu. Ukazuje se však, že jejich zásoby nepokryjí 30procent spotřeby, jak předpokládali, ale třikrát méně. Kvůli způsobu těžby zdenavíc začínají sílit obavy z možných negativních dopadů na přírodu a zdravílidí.

AUTOR: Zuzana Keményová
AUTOR-WEB: www.ihned.cz/autori

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.