Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Kdo nemá smlouvu, nesmí elektroodpady odebrat

17. listopad 2014

Elektronovela zavádí v České republice do praxe nové požadavky evropské směrnice, která vstoupila v platnost už 15. února letošního roku, v té době jí však byla přizpůsobena legislativa pouze v Británii, Nizozemsku a Bulharsku. Zbývající země EU měly v přijímání příslušných zákonů podobný skluz jako ČR.

V novele je s platností od 1. 10. 2014 uzákoněna například povinnost prodejců elektra s prodejní plochou větší než 400 m2 zdarma odebírat a předávat k recyklaci všechny malé spotřebiče bez nutnosti zakoupit nové zboží. Podle Romana Tvrzníka, generálního ředitele největšího českého kolektivního systému pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů ELEKTROWIN, však čeští prodejci většinou odebírali staré elektro už v předstihu. Každodenní praxe tak předstihla legislativu. "Už před letošním 15. únorem se ve více než 2000 prodejnách od nejmenších po největší zabydlely speciální sběrné nádoby," říká Tvrzník. "Nejprve to byly sběrné koše s výměnnými vložkami, bagy, které mají objem 0,25 m3 a vejde se do nich kolem 30 fénů, kávovarů nebo žehliček, případně 6-8 vysavačů či mikrovlnek," doplňuje Tvrzník. První z nich umístil ELEKTROWIN do některých prodejen dokonce už v roce 2008.

SMLOUVA JE NUTNÁ

Přehled změn, které přináší novela zákona, doplňuje Tereza Ulverová, provozní ředitelka společnosti ELEKTROWIN. "Nikdo jiný než zpracovatel, prodejce nebo provozovatel sběrného dvora či jiného místo zpětného odběru už nesmí přijímat elektrozařízení a elektroodpady, takže výkupny kovů, ale i sběrné dvory, pokud nemají smlouvu s výrobcem nebo s provozovatelem kolektivního systému, musejí tyto věci odmítnout," upozorňuje Ulverová na jedno z důležitých ustanovení, které platí od 1. října. S tím souvisí také ta část novely, podle které vyjma zpracovatele nesmí nikdo elektrozařízení nebo elektroodpad jakkoliv upravovat, využívat nebo odstraňovat.

"I při prodeji elektra přes internet je nyní povinné informovat o způsobu zajištění jeho zpětného odběru, sběrná místa musejí být povinně zřízena ve všech obcích a městských částech s více než 2000 obyvateli," připomíná Ulverová změny, které se dotknou nás všech.

EVIDENCE A REGISTR

Další ustanovení elektronovely se týkají nových povinností výrobců a jimi zřízených kolektivních systémů. Od 1. ledna 2015 musejí například vést evidenci toku zpětně odebraných spotřebičů z míst zpětného odběru až po zpracovatele.

S platností od 1. června příštího roku má vzniknout jednotný registr míst zpětného odběru za účelem sdílení informací pro spotřebitele o možnosti odevzdat elektrozařízení. Údaje do něj budou poskytovat prostřednictvím dálkového přístupu všichni výrobci a provozovatelé míst zpětného odběru.

Novela mění také rozdělení jednotlivých druhů spotřebičů do skupin. Ze stávajících 10 skupin se stane pouze šest. Změna však vstoupí v platnost až k 15. 8. 2018.

LEGISLATIVA

Vyhláška č. 200/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů. Vyšla ve Sbírce zákonů, částka 84 ze dne 26. září 2014. Některá její ustanovení nabývají účinnosti k 1. říjnu 2014, jiná během příštího roku. Poslední změny vstoupí v platnost k 15. srpnu 2018.

"Sběrné dvory, které nemají smlouvu s výrobcem nebo s provozovatelem kolektivního systému, musejí elektrodpady odmítnout," upozorňuje Tereza Ulverová ze společnosti Elektrowin.

Autoři: -ekn-
 

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.