Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

V Bohumíně ztratili trpělivost se zloději kovů

Města Bohumín, Rychvald i Dolní Lutyně nechtějí dál přihlížet krádežím kovů na svém území a přicházejí s revolučním krokem. Upraví své obecně závazné vyhlášky tak, aby lidé nesměli kovy odevzdávat v komerčních sběrnách, ale pouze v městských sběrných dvorech, a to zadarmo.

01. květen 2014

"Nechceme sedět se založenýma rukama. Podle statistik za čtvrt roku vykoupíbohumínské sběrny 500 tun kovů," říká k tomu místostarosta Bohumína LumírMacura. Položili jsme mu v této souvislosti několik otázek:

Má úprava obecní vyhlášky oporu v zákoně?

Má. Obec může podle zákona o obcích vydávat obecně závazné vyhlášky (OZV) a vtomto případě je navíc výslovně uvedeno, že obec může podle zákona o odpadechvydat OZV, která pro fyzické osoby určí systém i místa pro nakládání skomunálním odpadem. A kovy mezi komunální odpad patří! Jakmile vejde vyhláška vplatnost, budou ji muset občané dodržovat, jinak riskují pokutu za porušení OZV.Vyhlášku zcela jistě posoudí z hlediska zákona i Ministerstvo vnitra.

Jakým způsobem provedete změnu vyhlášky?

Velmi jednoduše. Naši stávající obecně závaznou vyhlášku o stanovení systémushromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálníchodpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce upravíme tak, že z místurčených pro odkládání komunálního odpadu vypustíme výkupny odpadů a ponechámepouze sběrné dvory obcí. Zvažujeme také kompletní novelu OZV přesně podlemetodického pokynu Ministerstva vnitra. Konkrétní postup dohodneme na jednánístarostů Svazu měst a obcí okresu Karviná.

Neobáváte se, že váš návrh skončí u soudu, stejně jako třeba zákazy pití naveřejnosti nebo zákazy prostituce v obci?

Soudu se neobáváme. Chceme udělat jen to, co nám zákon umožňuje a co po násvyžaduje. Argument, že zakazujeme či omezujeme podnikání, neobstojí. Sběrnynezavíráme, nezakazujeme je. Kovových odpadů od firem a podniků je hodně. Anisoukromému podnikání nekonkurujeme. Naše sběrné dvory jsou určeny pouze proobčany a ne pro firmy, odpad nevykupujeme. Navíc nezakazujeme žádnou činnost,pouze realizujeme práva a povinnosti obce, která je podle zákona o odpadechpůvodcem komunálních odpadů. Stanovujeme systém shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V případě, že by náš návrhskončil u Ústavního soudu, očekáváme, že skončí ve prospěch obcí, které mají nastarosti zabezpečení veřejného pořádku, podobně jako dopadla například možnostzakázat ve městech hazard a loterie.

Jednáte s MŽP o úpravě legislativy?

Ano, budeme iniciovat prostřednictvím Moravskoslezského kraje a Svazu měst aobcí ČR novelu vyhlášky MŽP, která stanovuje okruh odpadů, které provozovatelzařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat od fyzických osob. Zákazvýkupu komunálních odpadů od fyzických osob přitom nemusí platit plošně, alepouze tam, kde obce vymezí ve svých OZV, že komunální odpad má končit výhradněve sběrných dvorech obcí. Jednalo by se o doplňkové ustanovení, které by mohlovést až k uzavření té sběrny, která by povinnost nedodržela. Zde se jedná orestriktivní zákonné opatření.

KRÁTKODOBÉ ŘEŠENÍ

V Bohumíně chtějí znát názor svých obyvatel, proto k tématu zveřejnili nasvém webu anketu. Zatím se do ní zapojilo přes dvě stě lidí a většina snavrhovaným opatřením souhlasí. Zástupci města však očekávají i negativníreakce, zejména ze strany sběren surovin. "Opatření nesměřuje proti majitelůmsběren. Ty o odevzdané kovy nepřijdou, prodáme jim je. Výtěžek z prodeje pakchceme použít buď na navýšení počtu veřejně prospěšných pracovníků, anebosnížení ceny za odpad. Stavební firmy nebo kovoobráběči budou moci komerčnísběrny využívat stejně jako teď," doplnil místostarosta Lumír Macura. Zároveňdodal, že město tímto krokem naplňuje zákon o odpadech a svou povinnost staratse o komunální odpad na svém území. Vyhláška by v Bohumíně mohla začít platitjiž od 1. července tohoto roku. Vyjádření Ministerstva vnitra v tétoproblematice najdete v článku na straně 25.


"Zloději zapalují neobydlené domy, aby si usnadnili práci se získánímkovových střešních krytin. Při hašení požáru je za ně strhnou hasiči a oni sipro ně pak o pár dní později přijdou," popisuje Lumír Macura (foto ze zásahupolicie proti zlodějům kovů).

Autoři: -bhm-

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.