Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Přehled předpisů ES z oblasti životního prostředí

15. duben 2011
Oblast ŽPNázev předpisuPramen - Úřední věstník
chemické látkySměrnice Komise 2011/1/EU ze dne 3. ledna 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky 6-benzyladeninu a kterou se mění rozhodnutí 2008/941/ES. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 1, 4.1.2011, s. 5-8
chemické látkySměrnice Komise 2011/2/EU ze dne 7. ledna 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky myklobutanil a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 5, 8.1.2011, s. 7-10 
chemické látkyNařízení Komise (EU) č. 15/2011 ze dne 10. ledna 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o uznané vyšetřovací metody zjišťování mořských biotoxinů v živých mlžích. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 6, 11.1.2011, s. 3-6 
předpisy související2011/13/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 12. ledna 2011 o určitých druzích informací o biopalivech a biokapalinách‚ které mají hospodářské subjekty předložit členským státům (oznámeno pod číslem K(2011) 36)Úř. věst. L 9, 13.1.2011, s. 11-12 
předpisy souvisejícíNařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 12, 15.1.2011, s. 1-89 
chemické látkySměrnice Komise 2011/3/EU ze dne 17. ledna 2011, kterou se mění směrnice 2008/128/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se barviv pro použití v potravinách. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 13, 18.1.2011, s. 59-63
předpisy souvisejícíNařízení Komise (EU) č. 34/2011 ze dne 18. ledna 2011‚ kterým se mění nařízení (ES) č. 288/2009‚ kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007‚ pokud jde o podporu Společenství na poskytování ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce‚ zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních v rámci projektu „Ovoce do škol"Úř. věst. L 14, 19.1.2011, s. 6-8
chemické látkySměrnice Komise 2011/4/EU ze dne 20. ledna 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky cykloxydim a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 18, 21.1.2011, s. 30-33 
chemické látkySměrnice Komise 2011/5/EU ze dne 20. ledna 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky hymexazol a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 18, 21.1.2011, s. 34-37
chemické látkySměrnice Komise 2011/6/EU ze dne 20. ledna 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky buprofezinu. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 18, 21.1.2011, s. 38-40 
změny klimatuNařízení Komise (EU) č. 63/2011 ze dne 26. ledna 2011, kterým se stanoví pravidla pro žádost o výjimku z cílů pro specifické emise CO 2 podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009.. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 23, 27.1.2011, s. 16-28 
předpisy souvisejícíNařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkovaÚř. věst. L 25, 28.1.2011, s. 8-23 
chemické látkySměrnice Komise 2011/8/EU ze dne 28. ledna 2011, kterou se mění směrnice 2002/72/ES, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých láhvích. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 26, 29.1.2011, s. 11-14
předpisy souvisejícíNařízení Komise (EU) č. 87/2011 ze dne 2. února 2011, kterým se určuje referenční laboratoř EU pro zdraví včel, stanoví další povinnosti a úkoly této laboratoře a mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004Úř. věst. L 29, 3.2.2011, s. 1-4 
mezinárodní spolupráce,politikaNařízení Komise (EU) č. 102/2011 ze dne 4. února 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových datÚř. věst. L 31, 5.2.2011, s. 13-34 
průmyslové znečištění2011/81/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 4. února 2011, kterým se mění rozhodnutí 2002/741/ES, 2002/747/ES, 2003/31/ES, 2003/200/ES, 2005/341/ES a 2005/343/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům (oznámeno pod číslem K(2011) 523).. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 31, 5.2.2011, s. 50-51
ochrana přírody2011/62/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 10. ledna 2011, kterým se přijímá čtvrtý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v alpínské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 9663)Úř. věst. L 33, 8.2.2011, s. 1-51 
ochrana přírody2011/63/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 10. ledna 2011, kterým se přijímá čtvrtý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v atlantské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 9666)Úř. věst. L 33, 8.2.2011, s. 52-145
ochrana přírody2011/64/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 10. ledna 2011, kterým se přijímá čtvrtý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 9669)Úř. věst. L 33, 8.2.2011, s. 146-411 
ochrana klimatu2011/92/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2011, kterým se zavádí dotazník pro první zprávu o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého (oznámeno pod číslem K(2011) 657). Text s významem pro EHPÚř. věst. L 37, 11.2.2011, s. 19-24
ochrana přírody2011/84/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 10. ledna 2011, kterým se přijímá čtvrtý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v boreální biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 9667)Úř. věst. L 40, 12.2.2011, s. 1-205 
ochrana přírody2011/85/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 10. ledna 2011, kterým se přijímá čtvrtý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 9676)Úř. věst. L 40, 12.2.2011, s. 206-299
ochrana přírody2011/86/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 10. ledna 2011, kterým se přijímá druhý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v panonské biogeografické oblasti podle směrnice Rady 92/43/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 9677)Úř. věst. L 40, 12.2.2011, s. 300-324
chemické látkyNařízení Komise (EU) č. 143/2011 ze dne 17. února 2011, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek ( „REACH" ). Text s významem pro EHPÚř. věst. L 44, 18.2.2011, s. 2-6 
předpisy souvisejícíNařízení Komise (EU) č. 150/2011 ze dne 18. února 2011, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o volně žijící zvěř a farmovou zvěř a maso z volně žijící nebo farmové zvěře. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 46, 19.2.2011, s. 14-16 
chemické látky2011/120/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2011 o nezařazení methylbromidu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2011) 950). Text s významem pro EHPÚř. věst. L 47, 22.2.2011, s. 19-20
předpisy souvisejícíSměrnice Komise 2011/15/EU ze dne 23. února 2011, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 49, 24.2.2011, s. 33-36 
chemické látkySměrnice Komise 2011/14/EU ze dne 24. února 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky profoxydimu. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 51, 25.2.2011, s. 16-18
kvalita vod2011/128/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 24. února 2011 o změně rozhodnutí 2007/863/ES, kterým se povoluje odchylka požadovaná Spojeným královstvím ve vztahu k Severnímu Irsku podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem K(2011) 1033)Úř. věst. L 51, 25.2.2011, s. 21-22
předpisy souvisejícíNařízení Komise (EU) č. 183/2011 ze dne 22. února 2011, kterým se mění přílohy IV a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice). Text s významem pro EHPÚř. věst. L 53, 26.2.2011, s. 4-32 
chemické látkyNařízení Komise (EU) č. 186/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látekÚř. věst. L 53, 26.2.2011, s. 41-44 
chemické látkyNařízení Komise (EU) č. 188/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o postup posuzování účinných látek, které nebyly uvedeny na trh do dvou let ode dne oznámení uvedené směrnice. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 53, 26.2.2011, s. 51-55 
kontrola průmyslového znečištění, chemické látky2011/135/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 1. března 2011 o prodloužení platnosti rozhodnutí 2009/251/ES, kterým se členským státům ukládá povinnost zajistit, aby výrobky obsahující biocid dimethyl-fumarát nebyly uváděny nebo dodávány na trh (oznámeno pod číslem K(2011) 1174). Text s významem pro EHPÚř. věst. L 57, 2.3.2011, s. 43-43 
předpisy související2011/136/EU: Doporučení Komise ze dne 1. března 2011 o pokynech pro uplatňování pravidel ochrany údajů v systému pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (CPCS)Úř. věst. L 57, 2.3.2011, s. 44-53 
chemické látkySměrnice Komise 2011/19/EU ze dne 2. března 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky tau-fluvalinátu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 41-44
chemické látkySměrnice Komise 2011/20/EU ze dne 2. března 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky fenoxykarbu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 45-48 
chemické látkySměrnice Komise 2011/21/EU ze dne 2. března 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky clethodimu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 49-52
chemické látkyNařízení Komise (EU) č. 214/2011 ze dne 3. března 2011, kterým se mění přílohy I a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látekÚř. věst. L 59, 4.3.2011, s. 8-14
chemické látkySměrnice Komise 2011/22/EU ze dne 3. března 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky bispyribaku. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 59, 4.3.2011, s. 26-28
chemické látkySměrnice Komise 2011/23/EU ze dne 3. března 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky triflumuronu. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 59, 4.3.2011, s. 29-31
chemické látkySměrnice Komise 2011/25/EU ze dne 3. března 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky bupirimátu a kterou se mění a doplňuje rozhodnutí Komise 2008/934/ES. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 59, 4.3.2011, s. 32-36
chemické látkySměrnice Komise 2011/26/EU ze dne 3. března 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky diethofenkarbu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 59, 4.3.2011, s. 37-41
chemické látkySměrnice Komise 2011/27/EU ze dne 4. března 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky oryzalinu a kterou se mění a doplňuje rozhodnutí Komise 2008/934/ES. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 60, 5.3.2011, s. 12-16
chemické látkySměrnice Komise 2011/28/EU ze dne 4. března 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky kyseliny indolylmáselné a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/941/ES. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 60, 5.3.2011, s. 17-20 
chemické látkySměrnice Komise 2011/29/EU ze dne 7. března 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky etridiazolu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 61, 8.3.2011, s. 9-13 
chemické látkySměrnice Komise 2011/30/EU ze dne 7. března 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky fenbutatinoxidu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 61, 8.3.2011, s. 14-17 
chemické látkySměrnice Komise 2011/31/EU ze dne 7. března 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o omezení použití účinné látky pirimifos-methylu. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 61, 8.3.2011, s. 18-20 
změny klimatu2011/149/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 7. března 2011 o historických emisích z letectví podle čl. 3c odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2011) 1328). Text s významem pro EHPÚř. věst. L 61, 8.3.2011, s. 42-43
chemické látkySměrnice Komise 2011/32/EU ze dne 8. března 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky isoxabenu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 62, 9.3.2011, s. 19-22 
chemické látkySměrnice Komise 2011/33/EU ze dne 8. března 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky dekan-1-olu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/941/ES. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 62, 9.3.2011, s. 23-26
chemické látkySměrnice Komise 2011/34/EU ze dne 8. března 2011, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky flurochloridonu a kterou se mění rozhodnutí Komise 2008/934/ES. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 62, 9.3.2011, s. 27-30
chemické látkyNařízení Komise (EU) č. 234/2011 ze dne 10. března 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 15-24
chemické látkyNařízení Komise (EU) č. 252/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu I. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 69, 16.3.2011, s. 3-6
chemické látkyNařízení Komise (EU) č. 253/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XIII. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 69, 16.3.2011, s. 7-12
chemické látky2011/162/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 14. března 2011 o postoji, který má Evropská unie zaujmout na pátém zasedání konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy, pokud jde o změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchoduÚř. věst. L 70, 17.3.2011, s. 39-39
kontrola průmyslového znečištění, předpisy souvisejícíRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 329/09/KOL ze dne 15. července 2009 o norském režimu, který podporuje vytápění z alternativních obnovitelných zdrojů a opatření na úspory energie v domácnostech (Norsko)Úř. věst. L 70, 17.3.2011, s. 49-56 
předpisy související, jaderná bezpečnost2011/161/EU, Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 28. února 2011, kterým se mění rozhodnutí Komise K(2008) 4617 týkající se pravidel pro předkládání návrhů a postupy hodnocení, výběru a udělování pro nepřímé akce v rámci sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) a sedmého rámcového programu Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy (2007-2011). Text s významem pro EHPÚř. věst. L 75, 22.3.2011, s. 1-44 
předpisy související, chemické látkyNařízení Komise (EU) č. 284/2011 ze dne 22. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti HongkongÚř. věst. L 77, 23.3.2011, s. 25-29 
chemické látky, ochrana klimatuNařízení Komise (EU) č. 291/2011 ze dne 24. března 2011 o základním použití jiných regulovaných látek než hydrochlorfluoruhlovodíků pro laboratorní a analytické účely v Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvuÚř. věst. L 79, 25.3.2011, s. 4-6
chemické látky, ochrana klimatu2011/184/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 24. března 2011 o přidělení množství regulovaných látek, která mohou být v roce 2011 dovezena nebo vyrobena pro laboratorní a analytická použití v Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (oznámeno pod číslem K(2011) 1819)Úř. věst. L 79, 25.3.2011, s. 14-17
chemické látky, ochrana klimatu2011/185/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 24. března 2011 o přidělení dovozních kvót na regulované látky a množství, která mohou být propuštěna do volného oběhu v Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 na období od 1. ledna do 31. prosince 2011 (oznámeno pod číslem K(2011) 1820)Úř. věst. L 79, 25.3.2011, s. 18-25 
jaderná bezpečnostProváděcí nařízení Komise (EU) č. 297/2011 ze dne 25. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima. Text s významem pro EHP Úř. věst. L 80, 26.3.2011, s. 5-8
předpisy souvisejícíNařízení Komise (EU) č. 286/2011 ze dne 10. března 2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 83, 30.3.2011, s. 1-53 
předpisy souvisejícíPředpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 75 - Jednotná ustanovení pro schvalování typu pneumatik pro motocykly a mopedyÚř. věst. L 84, 30.3.2011, s. 46-79 
nakládání s odpadySměrnice Komise 2011/37/EU ze dne 30. března 2011, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností. Text s významem pro EHPÚř. věst. L 85, 31.3.2011, s. 3-7 

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.