Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Dvakrát měř, jednou řež – kácení alejí nově na povolení

09. únor 2010

Tisková zpráva MŽP: 03.02.2010

„Dohlédneme, aby byly opravdu pokáceny jen ty stromy, které bezprostředně ohrožují bezpečnost na silnicích. Posouzení, který strom porazit, musí proběhnout podle poslední novely zákona o ochraně přírody,“ říká úvodem náměstek ministra životního prostředí František Pelc.

Do 30. listopadu 2009 stačilo ke kácení stromů a stromořadí u silnic pouze oznámení příslušným orgánům ochrany přírody. Novela zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou ministerstvo životního prostředí prosadilo s platností od 1. prosince loňského roku, zavádí povinnost mít ke kácení dřevin na silničních pozemcích a u železničních drah řádné povolení od obecního či městského úřadu, vždy po dohodě s příslušným silničním nebo železničním úřadem. Pokud k dohodě nedojde, rozhoduje nejbližší nadřízený orgán (tedy zpravidla krajský úřad). Povolovací řízení je druhem správního řízení a počítá tedy s účastí veřejnosti a také dává obcím právo požadovat náhradní výsadbu.

„Novela neobsahuje žádné přechodné ustanovení, podle kterého by kácení dřevin u silnic oznámené podle předchozích předpisů, bylo možno považovat v současné době za povolené. Pokud má tedy nyní ke kácení dřevin dojít, je třeba dodržet zákonnou podmínku a ke kácení stromů mít v každém případě povolení. Takže ti, kdo kácení pouze podle předchozího zákona oznámili a nyní chtějí stromy pokácet, musí si o toto povolení nově požádat,“ vysvětluje ministr životního prostředí Jan Dusík.

„Například Ředitelství silnic a dálnic spravuje přes 6000 km silnic I. třídy. Plán pokácet 3300 stromů s předpokládanou mezerou 10 m by znamenal likvidaci 33 km alejí! „Osobně upozorním Ředitelství silnic a dálnic a místohejtmany pro dopravu na aspekty novely zákona a vyžádali jsme si přehled plánovaných kácení tak, abychom s pomocí ČIŽP prověřili odůvodněnost uvažovaného kácení a soulad s novou právní úpravou. Zároveň vyzveme všechny obce, aby prověřily povolení ke kácení stromů v jejich katastru. Inspekce bude celý proces monitorovat a je připravena zasáhnout,“ říká náměstek ministr životního prostředí František Pelc.

Podle záznamů Policie ČR je příčinou dopravních nehod zejména nepřiměřená rychlost, nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky nebo nevěnování se dostatečně řízení (telefonování, ladění rádia, atd.). „Pokud bychom chtěli podobný argument k bezpečnosti silničního provozu využít i my, byly by pak stejným problémem mostky, dopravní značky, reklamní poutače i nepřiměřeně hluboké příkopy,“ říká náměstek Pelc.

„Proto je třeba hledat jiná řešení než je radikální kácení, jako je umístění svodidel, ochranných lamel a odrazek, případně nátěry kmenů stromů reflexní barvou. Vhodné by také bylo umístění dopravních značek upozorňujících na alej, které je využívané nejenom v Německu,“ pokračuje náměstek Pelc.

Aleje podél silnic jsou významných prvkem v krajině, který utváří její typický ráz. Jsou domovem mnoha drobných živočichů, zejména hmyzu a ptáků. Zároveň přispívají k bezpečnosti silničního provozu – zastiňují silnice, čímž se omezuje přehřívání asfaltu a následné vyjíždění kolejí, fungují jako větrolamy, snižují prašnost; za špatné viditelnosti mohou posloužit pro lepší orientaci na vozovce.

Některé dřeviny mohou být pro provoz na komunikaci nebezpečné (nemocné nebo suché stromy, stromy zasahující do vozovky či dráhy). Takové stromy je pochopitelně nutné odstranit. Žádosti o kácení stromů starých a nemocných, spojených s plánem nové výsadby, podporuje finančně Operační program životní prostředí.

Fotografie z této tiskové konference najdete zde.

Petra Roubíčková, tisková mluvčí MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.