Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v 2018

Od 2.5.2018 se konečně spustí elektronický systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO).  Jaké jsou možnosti?

09. prosinec 2017

ISPOP 2024: Změny v ohlašování - aplikace ISPOP, IRZ, SPE, odpady, obaly, voda ...

Aktuální seminář: Změny v ohlašovacím portálu ISPOP: systém ISPOP2 s html formuláři. Ohlašování odpadů, IRZ, vody a dalších agend přes ISPOP. Podrobně hlášení odpadů, IRZ a ovzduší. Aktuální praktické informace k plnění ohlašovacích povinností. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů bude od 2.5. 2018 v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, realizováno elektronickou formou, a to v samostatném modulu systému ISPOP zvaném SEPNO.

Modul www.SEPNO.cz umožní uživatelům vyplnění a odeslání ohlašovacího listu přepravy nebezpečných odpadů prostřednictvím webového formuláře, jeho potvrzení a případné další akce v souladu s legislativou.

Pro ohlášení do SEPNO je nutné, aby byl subjekt registrován v ISPOP, registraci lze provádět již nyní - proces registrace najdete zde na portálu ISPOP. Při spuštění SEPNO budou automaticky všechny subjekty ISPOP zavedeny také do systému SEPNO. Pro přihlášení do SEPNO budou platné přístupové údaje pro ISPOP.

Možnosti ohlášení přepravy nebezpečných odpadů

Přeprava NO se ohlašuje vždy před zahájením fyzické přepravy!!!

1. Ohlášení provede odesílatel (tj. odesílatel = ohlašovatel přepravy)

Odesílatel je povinen: 

  • OHLÁSIT přepravu před zahájením na portálu SEPNO, v rozsahu Ohlašovacího listu (OL).
  • PŘILOŽIT k zásilce doklad v listinné podobě obsahující informace z OL, vytiskne v SEPNO ohlašovací list (jeden), fyzicky přiloží/předá řidiči.
  • Pokud není přeprava zahájena v ohlášeném termínu, musí zrušit ohlášení přepravy do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy.
  • Pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji (nejčastěji hmotnost odpadu), pak musí nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy, ale před potvrzením přijetí - OPRAVIT údaje o přepravě. Údaje může opravovat pouze ohlašovatel! Po potvrzení přijetí již není možné provádět opravu!

2. Odpad odveze mobilní zařízení

V případě, že Vám nebezpečný odpad odveze provozovatel mobilního zařízení ke sběru odpadů, pak je odesílatelem pouze provozovatel tohoto mobilního zařízení ke sběru odpadů. Původci odpadů tak odpadají veškeré povinnosti odesílatele.

3. Ohlášení provede místo odesílatele příjemce

Povinnost ohlásit přepravu a přiložit OL může za odesílatele (tj. původce) splnit (po dohodě) příjemce. Ohlašovatelem přepravy bude tedy příjemce (odpadová společnost), odesílatelem ale zůstává původce (i když bez praktických povinností).

Co původce může v SEPNO vidět, pokud přepravu ohlásil (za původce) přijemce?

Jde tedy o případ, kdy vše v SEPNO udělá příjemce místo původce. Mohou nastat dvě možnosti:

1. Když původce  není zaregistrován v ISPOP:

Příjemce zadá přepravu, bude ohlašovatelem, potvrdí přepravu jako příjemce odpadu a původce neuvidí nic (důvodem je, že původce není zaregistrován v ISPOP a tím pádem tedy nemá ani přístup na portál ISPOP či SEPNO).

2. Když je původce zaregistrován v ISPOP:

Příjemce zadá přepravu, bude ohlašovatelem, potvrdí přepravu jako příjemce odpadu a původce uvidí záznamy vztahující se k jeho subjektu.

Tedy pokud se původce zaregistruje v ISPOP, tak uvidí vše, co kdo za něj ohlásil, takto může kontrolovat příjemce.

Původce toto vidí v záložce hlavního menu „Evidence přeprav" (seznam jednotlivých přeprav) a také záložce hlavního menu „Rychlý přehled".

Vidí původce, co tam dal příjemce, vidí přepravy za jeho subjekt, co se k němu vztahuje (ale podmínka je, že musí být zaregistrovaný v ISPOP).

Notifikace:

Původce (zaregistrovaný v ISPOP) si také může nastavit notifikace, aby mu emailem chodilo upozornění, když příjemce z něj ohlásí přepravu. Opět původce vidí co se k němu vztahuje.

Autor: ENVI GROUP, MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.