Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Etikety pro nebezpečné odpady

Původce odpadu a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly správně označeny.

20. říjen 2008

Předpisy: § 71 zákona o odpadech, § 5, § 26 a příloha č. 29 vyhl.  č. 383/2001 Sb.

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby všechny nebezpečné odpady byly označeny písemně způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 383/2001 Sb.

Shromažďovací prostředky a místa pro soustřeďování nebezpečného odpadu (shromažďování, sběr, sklady, obaly, jímky a nádrže) musí být označeny:

  • názvem odpadu,

  • jeho katalogovým číslem,

  • kódem a názvem nebezpečné vlastnosti,

  • nápisem "nebezpečný odpad",

  • výstražným grafickým symbolem (podle CLP),

  • a popřípadě jménem a příjmením osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.

Podrobněji je způsob a rozsah označování nebezpečných odpadů je uveden v příloze č. 29 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (umístění označení, rozměry označení nebezpečných odpadů podle velikosti nádob, provedení symbolů nebezpečnosti a další upřesňující požadavky).

Kompletní značení nebezpečných odpadů řeší např. aplikace Identifikační listy a označení NO.

Etikety a ILNO podle NOVÝCH pravidel jsou k dispozici v produktech:

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.