Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Maximální minimum pro původce odpadů

Řešíte ve své praxi nakládání s odpady? Mohl by vám pomoci praktický kurz, který je přímo od tvůrců legislativy, je veden lektory z Ministerstva životního prostředí a Ministerstva vnitra.

10. duben 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na druhý ročník dvoudenního kurzu "Maximální minimum pro původce odpadů".

Informace přímo od tvůrců legislativy. Návody na řešení nejčastějších složitých situací. Kurz je zakončen certifikátem Univerzity Karlovy v Praze. 

Kurz je prakticky zaměřen od problematiky definice odpadu, vedlejších produktů, nebezpečné odpady a zařazování do katalogu přes obecné povinnosti jako je evidence a ohlašování, správní řád až po nakládání se specifickými odpadovými toky jako jsou čistírenské kaly a bioodpady, stavební odpady atp.

Kurz proběhne na půdě Karlovy Univerzity a je zakončen univerzitním certifikátem. Kurz je veden lektory z ministerstva životního prostředí a ministerstva vnitra. Akce je zaměřena na více praktických příkladů a diskusi s účastníky.

Obsah kurzu:

Mám vlastně vůbec odpad?

 • Vztahuje se na mě působnost zákona o odpadech - Š. Jakl, V. Pilnáček
 • Je možné využít jiný institut než odpadový režim? Co vše musím splnit, abych mohl mít vedlejší produkt? - Š. Jakl, V. Pilnáček, K. Husáková

Co musím znát, když mi vznikne odpad?

 • Zařazování podle druhu a kategorie - katalog odpadů, - V. Pilnáček
 • Hierarchie nakládání s odpady a její dopady na původce - Š. Jakl
 • Jak na předávání odpadů, možnosti nakládání s odpadem u původce - V. Pilnáček
 • Upuštění od třídění - A. Mařasová
 • Zapojení původců do systému obce - Š. Jakl
 • Odpadový hospodář - Š. Jakl
 • Doprava a přeshraniční přeprava odpadů - Š. Jakl
 • Shromažďování versusskladování - Š. Jakl
 • Zpětný odběr v kostce - Š. Jakl
 • Evidence nakládání s odpady - A. Mařasová

Co s nebezpečným odpadem?

 • Vyloučení nebezpečných vlastností - V. Pilnáček
 • Identifikační listy nebezpečného odpadu, balení nebezpečných odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady u původce - A. Mařasová
 • Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů - Š. Jakl

Specifické odpadové toky

 • Kaly z čistíren odpadních vod - K. Husáková
 • Sedimenty - K. Husáková
 • Biologicky rozložitelné odpady, vedlejší produkty živočišného původu - K. Husáková
 • Stavební a demoliční odpady - V. Pilnáček

Systém kontroly státem

 • Správní řád, přestupky - P. Rýpalová
 • Činnost ČIŽP - P. Rýpalová

Aplikace chemické legislativy (nařízení CLP, REACH) v oblasti odpadů

 • řešení případných dotazů v oblati nařízení CLP, REACH ve vztahu k odpadům - J. Fuitová

Organizace kurzu:

Kurz pořádá Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity a účastní se ho lektoři z MŽP a MV.

Termíny:

Místo konání: Budova Ústavu pro životní prostředí, Krajinova posluchárna, Benátská 2, Praha 2

Kurzovné: 5000,- Kč bez DPH (do ceny kurzu jsou započítány náklady na polední občerstvení na místě)

Bonus pro učastníky přihlášené přes Envigroup: roční přístup k aplikaciPrůvodce podnikovou ekologií/aplikaci ILNO a značení odpadů. 

Lektoři:

Ing. Kristýna Husáková, MŽP

 • 2012 - doposud Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů
 • 2011 - 2012 Česká inspekce životního prostředí, oddělení integrované prevence
 • 2006 - 2011 Česká zemědělská univerzita, Udržitelné využívání přírodních zdrojů, Odpady a jejich využití

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, MŽP

 • 2017 - doposud Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Správní právo a právo životního prostředí, Ph.D. studium
 • 2011 - doposud Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů

Ing. Alena Mařasová, FCC

 • 2014 - doposud FCC Česká republika, s.r.o., legislativní podpora
 • 2013 - 2014 Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů
 • 2008 - 2012 Česká inspekce životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství

Mgr. Vojtěch Pilnáček, MŽP

 • 2014 - doposud Ministerstvo životního prosteřdí, odbor odpadů
 • 2014 - doposud Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, - Ph.D. studium - biosušení kalů z ČOV
 • 2012 - 2014 ALS Environmental
 • 2012 - 2014 Environmental coordinator assistant - Cemex

Mgr. Pavlína Rýpalová, MV

 • 2018 - doposud Ministerstvo vnitra, odbor legislativy a koordinace předpisů
 • 2016 - 2018 Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů
 • 2011 - 2016 Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Právo a právní věda

Ing., Mgr. Jitka Fuitová, ENVIGROUP

 • 2017 - dosud ENVIGROUP s.r.o. specialista na CLP, REACH, ADR

 

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.