Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Maximální minimum pro původce odpadů

Nový zákon o odpadech pro podnikovou praxi. Řešíte ve své praxi nakládání s odpady? Mohl by vám pomoci praktický on-line kurz, který je přímo od tvůrců legislativy, je veden lektory z Ministerstva životního prostředí.

29. leden 2021

Maximální minimum pro původce odpadů - webinář

Dvoudenní ON-LINE kurz (webinář) přímo od tvůrců legislativy. Kurz nové odpadové legislativy přinese podrobné informace o změnách, které přináší nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. Bude kladen důraz na problematické oblasti, které lze pochopit ve větších souvislostech až po seznámení se základními principy nové odpadové legislativy. Na semináři se bude vycházet z původního zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., aby bylo více pochopitelné a jasné, v jakých oblastech došlo k zásadním změnám a v jakých se postupuje téměř beze změn. Kurz s certifikátem Univerzity Karlovy v Praze. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Dovolujeme si Vás pozvat na další konání dvoudenního on-line kurzu "Maximální minimum pro původce odpadů".

Od ledna platí zcela nový zákon o odpadech. Zatím nejsou vydány všechny prováděcí předpisy a tak některé nejasné situace zatím vysvětlují metodické pokyny MŽP. Změny jsou rozsáhlé a týkají se mimo jiné i omezení platnosti původních rozhodnutí a souhlasů.

Informace přímo od tvůrců legislativy. Návody na řešení nejčastějších složitých situací. Kurz je zakončen certifikátem Univerzity Karlovy v Praze. 

Kurz nové odpadové legislativy přinese jak odborné, tak laické veřejnosti podrobné informace o změnách, které přináší nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. Bude kladen důraz na problematické oblasti, které lze pochopit ve větších souvislostech až po seznámení se základními principy nové odpadové legislativy. Na semináři se bude vycházet z původního zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., aby bylo více pochopitelné a jasné, v jakých oblastech došlo k zásadním změnám a v jakých se postupuje téměř beze změn.

Každý kdo se setká s ochranou životního prostředí ve firmě, bude vždy řešit „svou oblast", v odpadech to platí obzvlášť a proto, aby bylo možné informace pojmout a prakticky použít, je nutné seznámit se s fungováním odpadového hospodářství. Je zřejmé, že vždy tzv. všechno se vším souvisí a není lepšího překvapení než následně zjistit, že si mohu odpadového hospodářství řešit sám/a a nemusím oslovovat externí poradce.

Lektoři, kteří celým seminářem provádí, měli možnost být u vzniku nové legislativy, či se sami setkávají s problematickými případy v praxi, což zajišťuje, že informace získané na našem školení o odpadech jsou přesné a aktuální". Zaměření kurzu je komplexní od obecných principů odpadové legislativy, jako jsou povinnosti původců, odpadová evidence, až po nakládání se specifickými odpadovými toky, jako jsou vedlejší produkty živočišné výroby, kaly z čistíren odpadních vod, stavební a demoliční odpady, biologicky rozložitelné odpady ze stravoven nebo nebezpečné odpady.

Kurz je prakticky zaměřen od problematiky definice odpadu, vedlejších produktů, nebezpečné odpady a zařazování do katalogu přes obecné povinnosti jako je evidence a ohlašování, správní řád až po nakládání se specifickými odpadovými toky jako jsou čistírenské kaly a bioodpady, stavební odpady atp.

Kurz je veden lektory z Ministerstva životního prostředí, společností CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o. a ENVI GROUP s.r.o. Akce je zaměřena na více praktických příkladů a diskusi s účastníky.

Obsah kurzu:

Mám vlastně vůbec odpad?

 • Vztahuje se na mě působnost zákona o odpadech - Š. Jakl, V. Pilnáček
 • Je možné využít jiný institut než odpadový režim? Co vše musím splnit, abych mohl mít vedlejší produkt? - Š. Jakl, V. Pilnáček, K. Husáková

Co musím znát, když mi vznikne odpad?

 • Zařazování podle druhu a kategorie - katalog odpadů - V. Pilnáček
 • Hierarchie nakládání s odpady a její dopady na původce - Š. Jakl
 • Jak na předávání odpadů, možnosti nakládání s odpadem u původce - V. Pilnáček
 • Upuštění od třídění - V. Pilnáček
 • Zapojení původců do systému obce - Š. Jakl
 • Odpadový hospodář - Š. Jakl
 • Doprava a přeshraniční přeprava odpadů - Š. Jakl
 • Shromažďování versus skladování - Š. Jakl
 • Zpětný odběr v kostce - Š. Jakl
 • Evidence nakládání s odpady - K. Husáková

Co s nebezpečným odpadem?

 • Vyloučení nebezpečných vlastností - V. Pilnáček
 • Identifikační listy nebezpečného odpadu, nakládání s nebezpečnými odpady u původce - ENVI GROUP s.r.o.
 • Přeprava nebezpečných odpadů dle ADR - ENVI GROUP s.r.o.
 • Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů - Š. Jakl

Specifické odpadové toky

 • Kaly z čistíren odpadních vod - K. Husáková
 • Sedimenty - K. Husáková
 • Biologicky rozložitelné odpady, vedlejší produkty živočišného původu - K. Husáková
 • Stavební a demoliční odpady - V. Pilnáček

Systém kontroly státem

 • Správní řád, přestupky - P. Rýpalová
 • Činnost ČIŽP - P. Rýpalová

Aplikace chemické legislativy (nařízení CLP, REACH) v oblasti odpadů

 • řešení případných dotazů v oblati nařízení CLP, REACH ve vztahu k odpadům - J. Fuitová

Organizace kurzu:

Kurz pořádá Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity.

Termíny:

Místo konání: on-lie pře GOOGLE Meet

Kurzovné: 3 990,- Kč bez DPH 

Bonus pro učastníky přihlášené přes Envigroup: roční přístup k aplikaciPrůvodce podnikovou ekologií/aplikaci ILNO a značení odpadů. 

Lektoři:

Ing. Kristýna Husáková, MŽP

 • 2012 - doposud Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů
 • 2011 - 2012 Česká inspekce životního prostředí, oddělení integrované prevence
 • 2006 - 2011 Česká zemědělská univerzita, Udržitelné využívání přírodních zdrojů, Odpady a jejich využití

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, MŽP

 • 2017 - doposud Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Správní právo a právo životního prostředí, Ph.D. studium
 • 2011 - doposud Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů

Mgr. Vojtěch Pilnáček, CYRKL

 • 2020 - doposud - Cyrkl - zdrojová platforma
 • 2014 - 2020 Ministerstvo životního prosteřdí, odbor odpadů
 • 2014 - doposud Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, - Ph.D. studium - biosušení kalů z ČOV
 • 2012 - 2014 ALS Environmental
 • 2012 - 2014 Environmental coordinator assistant - Cemex

Mgr. Pavlína Rýpalová, MV

 • 2018 - doposud Ministerstvo vnitra, odbor legislativy a koordinace předpisů
 • 2016 - 2018 Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů
 • 2011 - 2016 Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Právo a právní věda

Ing. Zdeněk Fildán, ENVIGROUP

 • 2004 - dosud ENVIGROUP s.r.o.

Ing., Mgr. Jitka Fuitová, ENVIGROUP

 • 2017 - dosud ENVIGROUP s.r.o. specialista na CLP, REACH, ADR

 

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na dalších odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.