Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Povinnosti provozovatelů benzinových čerpacích stanic podle nové vyhlášky

Povinnosti provozovatelů benzinových čerpacích stanic (dále jen „ČS") týkající se změn ve vztahu k nové vyhlášce č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky (dále jen „vyhláška"), a dále oznamování údajů souhrnné provozní evidence a oznámení o poplatku.

18. prosinec 2011

Změny ve vztahu k nové vyhlášce

Dle nové vyhlášky, která je prováděcím předpisem k zákonu o ochraně ovzduší, a která vešla v účinnost dne 3. ledna 2011, jsou ČS, stejně jako dosud, středním zdrojem znečišťování ovzduší.

Oproti původní vyhlášce odpadá pro provozovatele ČS povinnost prokazovat autorizovaným měřením emisí plnění obecného emisního limitu pro těkavé organické látky (autorizované měření emisí, které se provádělo 1x za 5 let). Provozovatel ČS musí nadále zajišťovat každoroční kontrolu účinnosti zařízení pro zpětný odvod par na výdejních stojanech. Podmínky provozu ČS jsou uvedeny v příloze č. 4 vyhlášky, v částech IV. a V.

Další změnou, kterou přinesla pro provozovatele ČS nová vyhláška, je povinnost zpracovat provozní řád. Tato nová povinnost však vejde v platnost až od 3. prosince 2012.

Oznamování SPE a oznámení o poplatku

Provozovatel ČS, má jakožto provozovatel středního zdroje dle zákona povinnost vést provozní evidenci, jejíž specifikace je uvedena v příloze č. 6 vyhlášky č. 205/2009 Sb. Údaje provozní evidence pak musí provozovatel ČS každoročně do konce března ohlašovat prostřednictvím tzv. souhrnné provozní evidence (SPE). Od letošního roku předávají povinně všichni provozovatelé středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší hlášení SPE přes centralizovaný elektronický systém, který se nazývá ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností). Veškeré informace k ohlašování přes ISPOP jsou dostupné na webových stránkách http://www.ispop.cz/. Provozní podporu nabízí CallCentrum ISPOP na telefonním čísle 844 001 000 (pracovní doba 9.00 - 17.00 hodin). Pro písemné dotazy je připraven HelpDesk ISPOP, který je dostupný na: http://cenia.crmcenter.cz/

Pro zjištění celkových emisí VOC za účelem oznamování údajů souhrnné provozní evidence a oznámení o poplatku se používá výpočet pomocí emisního faktoru uvedeného v příloze č. 2 vyhlášky č. 205/2009 Sb. pod bodem č. 14.

Zdroj: www.mzp.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.