Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Co s hodnocením rizika ekologické újmy

05. červen 2013

Podle zákona č. 167/2008 Sb. o ekologické újmě musel každý provozovatel,který provozuje stanovenou činnost, zpracovat do konce roku 2012 hodnocenírizika ekologické újmy podle NV č. 295/2011 Sb. Pokud provozujete stanovenou činnost, máte povinnost provést základní posouzení rizik.

Pokud se při základním hodnocení rizika nedosáhne více než 50 bodů, provozovatel toto hodnocení uschová pro potřeby kontroly a další povinnostipodle § 14 zákona (např. finanční zajištění) a nařízení vlády se na něhonevztahují. Totéž platí i pro provozovatele, který při základním hodnocenírizika přesáhne 50 bodů a současně je registrován v Programu EMAS nebo má systémEMS podle ISO 14 001.

Pokud však při základním hodnocení rizika provozní činnosti dosáhne více než 50 bodů, provádí se podrobné hodnocení rizika. Samotné základní hodnocení rizikvšak není vůbec jednoduchou záležitostí. Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., kteréhodnocení blíže upravuje, přináší spolu s metodickými pokyny MŽP řadu výjimek,vzájemných souvztažností a pokynů.

Konzultační firmy nabízejí zpracování základního hodnocení jako službu, nainternetu je možné najít i interaktivní formuláře (například Envigroup).

PŘEHLED DOTČENÝCH ČINNOSTÍ = POVINNOST ZÁKLADNÍHO HODNOCENÍ

 1. Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení
 2. Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu
 3. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
 4. Čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vodpovrchových nebo podzemních
 5. Odběr povrchových vod
 6. Odběr podzemních vod
 7. Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění dotěchto vod za účelem získání tepelné energie
 8. Vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení
 9. Zacházení se závadnými látkami
 10. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky,přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 11. Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
 12. Přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořnídopravě
 13. Přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku
 14. Provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení(střední a větší zdroje)
 15. Nakládání s těžebním odpadem
 16. Provozování úložišť oxidu uhličitého

Autoři: -jhm-

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.