Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Chemické látky ve výrobcích? Mějte svůj dodavatelský řetězec pod palcem

Produktová ekologie: chemické látky ve výrobcích, legislativa a povinnosti výrobců.

02. červen 2024

Produktová ekologie: chemické látky ve výrobcích, legislativa a povinnosti výrobců

Seminář: Chemická legislativa přináší povinnosti nejen v oblasti chemických látek a směsí, ale mnoho povinností se týká také výrobků. Na semináři probereme témata: Legislativní struktura práva EU a zařazení produktové legislativy. Nařízení REACH se zaměřením na povinnosti chemických látek v předmětech. Oznamovací povinnost SCIP. Směrnice RoHS o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Příklady neshodných produktů a legislativní dopady. ESG legislativa v rámci produktové ekologie. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE záznam.

Úplné znění

Každým rokem roste počet výrobků, které jsou stahovány z trhu kvůli nesouladu s právními předpisy o obsahu chemických látek. Jen za poslední čtvrtletí roku 2023 bylo z trhu staženo přes 100 výrobků a za první čtvrtletí roku 2023 dalších 90, všechny kvůli porušení evropské směrnice RoHS. Tento trend poukazuje na stále přísnější kontrolu a důslednost v dodržování environmentálních, což je klíčové pro ochranu zdraví spotřebitelů i životního prostředí.

Evropská unie (EU) má komplexní právní strukturu, která se skládá z různých druhů právních aktů, zejména pak nařízení a směrnice. Nařízení jsou přímo závazná ve všech členských státech a mají okamžitou platnost. Směrnice stanovují cíle, kterých mají členské státy dosáhnout, a ty poté musí tyto cíle implementovat do vnitrostátní legislativy. Produktová legislativa, která spadá pod tuto strukturu, zahrnuje různé předpisy zaměřené na zajištění bezpečnosti a souladu výrobků s požadavky na chemické látky ve výrobcích.

Neshodné produkty jsou ty, které nesplňují požadavky stanovené příslušnou legislativou EU. Příklady zahrnují elektrické zařízení obsahující zakázané látky podle směrnice RoHS nebo výrobky obsahující chemické látky látky v předmětech, které jsou regulovány podle nařízení REACH. Legislativní dopady mohou zahrnovat stažení produktů z trhu, finanční sankce, a v některých případech i trestní postihy. Pro firmy je tedy klíčové zajistit, aby jejich produkty uváděné na trh do EU byly v souladu s příslušnými předpisy.

Společnost Sources-Matter pro vás připravila kurz zaměřený na produktovou ekologii a související legislativu, který je navržen tak, aby účastníkům poskytl komplexní přehled o hlavních a problematických povinnostech v oblasti chemických látek ve výrobcích. Účastníci se seznámí s aktuálními právními předpisy a požadavky týkajícími se produktové environmentální legislativy, a tzv. ESG požadavků. Kurz poskytne praktické informace a návody, jak zajistit soulad s těmito předpisy, což je klíčové pro minimalizaci právních a finančních rizik a ochranu životního prostředí a zdraví spotřebitelů.

Více informací o kurzu.

Ing. Monika Šrubařová, Sources-Matter s.r.o.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Webinář Látky závadné vodám - vyhodnocení na základě BL

  • Produktová ekologie: chemické látky ve výrobcích, legislativa a povinnosti výrobců

  • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

  • Podrobný podnikový ekolog (5-denní kurz)

    Pětidenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků.

Autor: Ing. Monika Šrubařová, Sources-Matter s.r.o.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.