Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Pozor na povinnost zpětného odběru!

22. únor 2009

Společnost PLUS-DISCOUNT porušila zákon o odpadech, dostala pokutu 800 000 Kč od ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí v průběhu minulého roku provedla po celé ČR sérii kontrol v provozovnách společnosti PLUS-DISCOUNT spol. s r.o. zaměřených na dodržování zákona o odpadech. Kontrolovány byly především povinnosti prodejce týkající se předávání informací spotřebitelům o možnostech zpětného odběru prodávaných výrobků. Na prodejnách společnosti se prodává poměrně široký sortiment těchto výrobků, zejména baterií a akumulátorů, elektrospotřebičů a pneumatik pro osobní automobily.

Porušení zákona se společnost dopustila tím, že neinformovala spotřebitele na svých dvanácti prodejnách o způsobu zajištění zpětného odběru použitých výrobků, a to přes to, že za tento prohřešek již společnost v průběhu roku 2008 dostala od ČIŽP pokutu 350 000,- Kč. Společnost tak dostatečně nezjednala nápravu svého předchozího porušení zákona, což si inspekce ověřila při sérii opakovaných kontrol. Bylo zjištěno, že podávání informací spotřebitelům ze strany společnosti PLUS stále nebylo v souladu s platnou legislativou, která stanoví, že poslední prodejce je povinen především informovat spotřebitele o možnostech odevzdat použité výrobky přímo na jednotlivých prodejnách nebo informovat o jiných, pro spotřebitele dostupných, místech zpětného odběru. Inspekce  tak   za  opakované  porušení  zákona  o  odpadech  uložila  společnosti pokutu 800 000,- Kč. Pokuta je již v právní moci.

„Hlavním smyslem zpětného odběru použitých výrobků, např. baterií, zářivek, výbojek, elektrospotřebičů, pneumatik, mazacích olejů, je umožnit spotřebiteli bezplatně odložit vybrané použité výrobky obsahující často i nebezpečné škodlivé látky na určená místa takovým způsobem, aby bylo možné následně tyto použité výrobky odborně zpracovat a v maximální míře je materiálově nebo energeticky využít," dodává Ing. Petr Havelka,  vedoucí odboru odpadového hospodářství ČIŽP.

Zavedeným systémem zpětného odběru použitých výrobků se tak chrání životní prostředí, kdy se díky využití často cenných materiálů z těchto odpadů šetří energiemi a nerostnými surovinami. Spotřebitel, pokud má možnost zdarma kdykoliv odevzdat použitý výrobek na určené místo, nemá důvod odkládat tyto výrobky na místa k tomu neurčená - např. do směsného komunálního odpadu nebo dokonce přímo do volné přírody. Odmítnutím převzít použité výrobky nebo podávat informace o možnostech realizace zpětného odběru společností PLUS-DISCOUNT s.r.o. tak ve svém důsledku mohlo vést k odrazení a nedůvěře spotřebitelů k využívání systému zpětného odběru.

V Praze dne 12.2.2009

Ivana Awwadová,
tisková mluvčí ČIŽP
awwadova@cizp.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.