Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Chemická legislativa: otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi ze semináře Chemická legislativa v praxi (povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS) a Bezpečnostní list.

15. listopad 2022

Změny v legislativě chemických látek

Seminář o změnách v povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. REACH – základní pojmy, určení rolí v distributorském řetězci pro oznamování a označování. Nově omezené látky. CLP – základní pojmy, nebezpečné směsi, označování. Ohlašovací povinnost pro směsi – novela přílohy VIII CLP. UFI kódy. Evropský systém kategorizace výrobků. Databáze SCIP. Nový formát bezpečnostního listu. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Chemická legislativa:

Je povinné na štítku chemické látky/směsi uvádět datum expirace?

Ne. Nenalezla jsem doposud žádnou legislativu, která by to požadovala. Ale je potřeba si dávat pozor na zvláštní chemické výrobky jako jsou například biocidy, kde datum expirace je povinné podle biocidní legislativy.
Existují ale výrobky, u kterých může dojít k omezení trvanlivosti z důvodu použití nebo složení, pak se na štítku datum expirace uvádí, ale obecně tento požadavek není součástí chemických údajů na štítku.

Registrace vícesložkové látky, pokud vznikne v průběhu výroby nad 1 tunu a já jí dále zpracovávám na danou složku/látku kterou potřebuji, tak zda se musí ta vícesložková látka registrovat?

Pokud je takto vzniklá vícesložková látka meziproduktem, to je vznikne a je dále zpracována aniž opustí aparaturu nebo areál, pak se registrovat nemusí. Registraci by podléhala vzniklá látka/složka pokud by byla nad 1 tunu a dále jste ji uváděli na trh. Pokud ji rovnou zpracujete například do předmětu registrace není nutná.

Pokud jako distributor chemické směsi vyrobené v EU produkt pouze přebalím (př. rozleju ze sudu do kanystrů), jaké povinnosti mi jako následnému uživateli ve srovnání s distributorem přibudou?

Přebíráte odpovědnost tj. musíte mít štítek na novém obalu, na kterém budete uvedeni, bezpečnostní list můžete převzít od dodavatele, pokud je správný a doplnit vás jako dodavatele. Údaje na štítek můžete převzít od dodavatele velkého balení, ale za jejich správnost odpovídáte.
Co se týká oznámení je-li směs nebezpečná, tak jako následný uživatel uvádíte novou směs na trh a musíte mít UFI a zápis PCN za Vaši firmu. Pokud výrobek již UFI má lze k tomu zápisu použít UFI v UFI.

Povolování látek z přílohy XIV. Když byla podána žádost o povolení před rokem a půl, je potřeba aktualizovat stav používání na ECHA? Vyžaduje to ECHA?

Ne. Za předpokladu, že jste součástí povolovacího procesu, byla podána žádost o povolení pro vaše použití a Jste v žádosti zahrnuti, pak pokud ještě proces neskončil a nebylo udělené rozhodnutí o povolení, není třeba prozatím provést oznámení následného uživatele podle článku 66 REACH. To bude nutné, jakmile dostanete číslo povolení a použití oznámíte na ECHA.

Dotaz ohledně prekurzorů. Náš dodavatel vyžaduje každoročně vyplnění "dotazníku" včetně čísla občanského průkazu jednatele firmy. Můžete mi, prosím, sdělit, na základě jakého zákona se tento dotazník vyplňuje a zda je číslo občanského průkazu povinností?

Předpis je zákon 225/2022 Sb., o prekurzorech výbušnin. Informace o občanském průkazu v souvislosti s prekurzory výbušnin a zmíněném dotazníku získáte na následující adrese: http://www.cbusbs.cz/cs/prekurzory-vybusnin/odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy

Může si distributor veřejně ověřit (např. vyhledáním v PCN), zda výrobce oznámil směs v ČR, nebo mu to musí přímo on sdělit?

Bohužel tuto informaci si ověří pouze dotazem u dodavatele. Je to požadavek navíc z paragrafu 22 chemického zákona. Protože je to nad rámec nařízení, nepočítá ECHA s možností zjištění, zda je daná směs oznámena na národní úrovni.

Bezpečnostní list:

Musím v oddíle 14 vyplňovat všechny typy přepravy i v případě, že expeduji výrobky pouze v rámci ČR a Slovenska?

Nařízení 2020/878 tuto informaci požaduje, ale jak jsme si ukázali lze tuto informaci podat poměrně zjednodušeně, protože tyto přepravy jsou si podobné. Pokud víte bezpečně, že Váš typ přepravy bude jen silniční a pro ČR, tak já bych to vyřešila tak, že ostatní kolonky bych doplnila sdělením nevyužívá se.

Můžete nám prosím doporučit nějaký program pro tvorbu BL

Já pracuji s mezinárodním programem ExESS – Lisam, který má možnosti tvorby listů v různých jazycích, plynule aktualizuje související legislativu, umí dle UN kódu vyplnit veškeré typy přepravy i s podrobnostmi, počítá směsi, doplňuje údaje složek atd.... Umí zpracovat dossier pro PCN a dá se z něho i rovnou oznámit do PCN.
Výhradním zastoupením pro tento program je firma Regartis s.r.o. Lze si zakoupit i různé modely programu např. pouze pro vybrané jazykové verze. 

Další, o kterém vím, je SBL Core, ale s tím nemám zkušenost.

Musí výrobce/dovozce/ distributor, který dodává zboží na český trh, uvést v BL VŽDY odkaz na Toxikologické informační centrum (TIS)?... a také, zda mohou uvést v BL odkaz na další dokument, kde je TIS zmíněn?

Ano, pro český trh musí být TIS v pododdíle 1.4 vždy. Jinak je v BL chyba. Odkaz na jiný dokument není dostačující.

První pomoc u látky, která má klasifikaci např. H302 a zároveň H318, zda budu v případě požití látku posuzovat z pohledu žíravosti nebo zdraví škodlivé. A zda se v první pomoci mám řídit dle zásad první pomoci od paní doc. Pelclové?

Dle doporučení v Acta hygienica č. 1/2001 doc. Pelcové se u mírné škodlivosti zvracení nedoporučuje, což je v souladu s obecnými doporučeními, které bývají v BL.

Látka hodnocená H318 sice není považována za žíravinu, ale má silné až destrukční účinky na oko, z toho mě plyne, že by mohla mít tyto účinky i na sliznice. Proto bych v případě kombinace dvou nebezpečností H318 a H302, z principu předběžné opatrnosti při požití zvracení nevyvolávala a řešila vše s lékařem.

Ta doporučení Acta hygienica č. 1/2001 jsou dost stará, já se raději řídím doporučením z posuzování rizik v registrační dokumentaci, na základě které se sestavují expoziční scénáře a z nich plynoucí doporučení. Ale základ prvé pomoci tento dokument je a hygiena, pokud vím, z něj stále čerpá.

Co se má vyplnit do 12.2-12.7. Jsou to informace vztahující se ke směsi jako celku nebo se mají vypsat informace z bezpečnostních listů jednotlivých složek?

Do těchto pododdílů se vyplňují informace o složkách, protože u směsi jako celku obvykle nejsou testy na rozložitelnost, mobilitu a biokoncentraci zpracované. Nebo pokud nevíte, napíšete: „Informace není k dispozici".

Ing. Hana Krejsová

 

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • Změny v legislativě chemických látek

  • Klasifikace a správné označování chemických látek a směsí

  • Skladování chemikálií

  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

Autor: Ing. Hana Krejsová

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.