Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Novela další odpadové vyhlášky č. 294/2005 Sb. vyšla ve Sbírce

2. prosince 2016 vychází ve sbírce zákonů vyhláška č. 387/2016 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

05. prosinec 2016

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, evidence přepravy nebezpečných odpadů - systém SEPNO

Seminář: Změny v oblasti evidence a ohlašování. Změny zákona o odpadech a prováděcích předpisů. Vedení průběžné evidence a ohlašování odpadů a zařízení (odpady, autovraky, elektrozařízení, elektroodpady, zařízení, skladů a sběrných dvorů, dopravci odpadů). Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Text předpisu:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládkya jejich využívání na povrchu terénu

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST: Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou čl. I bodu 28, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Celý text vyhlášky č. 387/2016 Sb. je ke stažení níže.

Podrobné informace o aktuálních změnách legislativy odpadů se dozvíte na semináři:

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, změny legislativy (Praha 26.1.2017, Ing. Eva Směšná)

ODPADY: aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi (Praha 7.2.2017, Ing. Eva Směšná)

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.