Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Povinné použití kompostů na polích?

04. listopad 2009

Odborníci na biologicky rozložitelné odpady vidí jako řešení odbytu kompostů ze zemědělských i zelených odpadů jejich rozsáhlejší využívání na zemědělské půdě. Měla by k tomu přispět i nová legislativa. Podle Petra Vorlíčka, tiskového mluvčího Ministerstva zemědělství, připravuje Mze od roku 2010 v rámci kontrol podmíněnosti změnu podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu (mezi zemědělskou veřejností známých pod zkratkou GAEC) Jedná se o soubor požadavků, které musí být ze strany zemědělců splněny, aby jim mohly být vyplaceny hlavní finanční podpory z EU fondů v plné výši. Jednou z navrhovaných změn GAEC je rovněž bod, který zní následovně:

"Žadatel na minimálně 20 % jím užívané výměry půdních bloků, popřípadě jejich dílů s druhem zemědělské kultury orná půda, vztažené k celkové výměře tohoto druhu kultury užívané žadatelem k 31. květnu příslušného kalendářního roku v evidenci půdy, zajistí každoročně:

  • aplikování tuhých statkových hnojiv, s výjimkou separátu prasečí kejdy, nebo tuhých organických hnojiv v minimální dávce 25 tun na hektar. Minimální dávka se nevztahuje na ponechané produkty při pěstování rostlin (např. slámu), nebo
  • pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající části, v termínu minimálně od 31. 5. do 31. 7. příslušného kalendářního roku porostem jedné z následujících plodin, popřípadě jejich směsí: vojtěška setá, jetel nachový (inkarnát), jetel podzemní, jetel zvrácený (perský), jetel plazivý, jetel luční, štírovník růžkatý, vikev huňatá, vikev panonská, vikev setá, bob polní, lupina modrá. Porosty výše uvedených plodin lze zakládat i jako podsev do krycí plodiny, popřípadě jako směsi s travami v případě, že zastoupení trav v porostu nepřesáhne 50 %."

Jak vysvětluje Petr Vorlíček, nejedná se tedy exkluzivně o povinné využívání kompostů na 20 % zemědělcem užívaných ploch, neboť má více možností, jak podmínku udržování obsahu organické hmoty řešit. Je to však jistě jedna z cest, jak alespoň část plochy orné půdy v rámci této podmínky ošetřit. Znění tohoto bodu bude uvedeno v novelizovaných nařízeních vlád k jednotlivým typům podpor (např. NV k SAPS, agroenvironmentálním opatřením, LFA /obecně opatření osy II Programu rozvoje venkova/, a NV upravující některé podpory v rámci společných organizací trhu s vínem). Účinnost těchto nařízení vlád je plánována na 1. 1. 2010.

AUTOR: - kce -

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.