Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Elektronická evidence přepravy NO (SEPNO) se zase odkládá!

MŽP stanovuje termín spuštění elektronického systému evidence přepravy nebezpečných odpadů místo avizovaného 1.1.2018 až na 2. května 2018.

22. prosinec 2017

ISPOP 2024: Změny v ohlašování - aplikace ISPOP, IRZ, SPE, odpady, obaly, voda ...

Aktuální seminář: Změny v ohlašovacím portálu ISPOP: systém ISPOP2 s html formuláři. Ohlašování odpadů, IRZ, vody a dalších agend přes ISPOP. Podrobně hlášení odpadů, IRZ a ovzduší. Aktuální praktické informace k plnění ohlašovacích povinností. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Povinnost ohlašovat přepravu nebezpečných odpadů prostřednictvím elektronického systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (dále „elektronický systém" nebo „SEPNO") byla do zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vložena novelizačním zákonem č. 223/2015 Sb. s účinností od 1. ledna 2016.

Zákon č. 223/2015 Sb. obsahoval v čl. II bodě 7 přechodné ustanovení, které umožňovalo v průběhu roku 2016 neohlašovat přepravu nebezpečných odpadů prostřednictvím elektronického systému, v případě vedení evidence přepravy nebezpečných odpadů podle předchozího znění zákona o odpadech.

Přechodné ustanovení mělo umožňovat povinným osobám seznámit se s fungováním systému a postupně se připravit na jeho plné využívání. Protože elektronický systém nebyl do této doby připraven, nebylo možné tohoto přechodného ustanovení ze strany povinných osob využít.

S ohledem na výše uvedené umožní Ministerstvo životního prostředí od 1. února 2018 přístup do elektronického systému evidence přepravy nebezpečných odpadu osobám, jichž se bude povinnost ohlašovat přepravu nebezpečných odpadů prostřednictvím tohoto systému týkat, aby měly dostatečnou možnost důkladně se seznámit s jeho fungováním.

Oficiální provoz pak bude zahájen dne 2. května 2018. Do 1. května 2018 nebudou jakákoliv ohlášení provedená v rámci SEPNO považována za ohlášení přepravy nebezpečných odpadů ve smyslu zákona o odpadech.

Tzn., že v termínu od 1.2. do 1.5.2018 bude SEPNO jen pro zkoušení a evidence skutečných přeprav bude muset být stále v papírově formě!

Povinné osoby postupují do 1. května 2018 v souladu s předchozími stanovisky odboru odpadů vydanými k této problematice:

V případě přepravy nebezpečných odpadů vyplní odesílatel nebezpečného odpadu ohlašovací list v rozsahu podle přílohy č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Jeden potvrzený
ohlašovací list si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu a druhý ohlašovací list přiloží k zásilce nebezpečného odpadu a po dokončení přepravy si tento ohlašovací list ponechá příjemce nebezpečného odpadu.

Každá zásilka nebezpečného odpadu bude vybavena listinnou verzí ohlašovacího listu. Odesílatel u sebe uchovává ohlašovací listy odeslaných zásilek nebezpečného odpadu. Příjemce u sebe uchovává ohlašovací listy převzatých zásilek nebezpečného odpadu.

Po oficiálním zahájení provozu elektronického systému nemají příjemci povinnost zpětně ohlásit přepravy proběhlé nebo zahájené před 1. květnem 2018 a elektronický systém ani nebude takové dohlášení umožňovat.

Pozn. Envigroup:

Je docela zarážející, že v poslední době jsou sdělení MŽP k velmi důležitým tématům vydávána až v poslední chvíli, přitom se ale v odůvodnění odkazují na dávno platné skutečnosti.

To, že v zákoně o odpadech bylo roční přechodné období na vyzkoušení SEPNO, víme od roku 2015. A MŽP nám sdělí až 10 dnů před původně oznámeným termínem povinného hlášení přes SEPNO, že bude zkušební období.

Spíše se mi zdá, že by se spuštění SEPNO k 1.1.2018 zase nepovedlo, a tak se vydalo sdělení, které zní lépe než jen odklad termínu.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup, MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.