Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Další snížení "ekologické" byrokracie

Ministerstvo životního prostředí přichází s dalšími legislativními úpravami,které podpoří konkurenceschopnost a rozvoj podnikání v České republice.Opatření, která ministr Tomáš Chalupa představil na jednání vlády v rámci tzv.ekoauditu, se týkají především oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,integrovaného registru znečištění, odpadového hospodářství nebo ochrany ovzdušía vod. Ministerstvo životního prostředí, které návrhy předkládá ve spolupráci sMinisterstvem průmyslu a obchodu, k nim přistoupilo na základě podnětů odpodnikatelské sféry.

02. únor 2013

Jedním z nejvýznamnějších podnětů byl požadavek na úpravu seznamuznečišťujících látek a prahových hodnot a údajů požadovaných pro ohlašování dointegrovaného registru znečišťování životního prostředí. Na základě tohotopodnětu byla přijata novela nařízení vlády č. 145/2008, která celkový početznečišťujících látek sledovaných v přenosech v odpadech mimo provozovnu snížilaze 72 na 26. V následné fázi ekoauditu bude ohlašování přenosů látek v odpadechdo registru za roky 2011, 2012 a 2013 vyhodnoceno a na základě výsledků anavazující diskuze se rozhodne, zda se počet sledovaných látek bude dál snižovatči nikoli.

Ministerstvo obdrželo podněty také k odpadovému hospodářství. Jeden z nich setýkal povinnosti ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, které se vminulosti vztahovalo na původce, kteří překročí hmotnostní limit (více než 100kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok, více než 100 tun ostatních odpadů zakalendářní rok nebo odpady stanovené prováděcí vyhláškou bez ohledu na množstvítěchto odpadů).

Podnět směřoval k tomu, aby se hmotnostní limit vztahoval na provozovnu jakotakovou, čímž by se povinnost nevztahovala na malé prodejní formáty. V rámciekoauditu byla dohodnuta úprava prováděcího předpisu k zákonu o odpadech tak,aby bylo zcela zřejmé, že roční hlášení zpracovává původce za všechny svéprovozovny souhrnně. Tím dojde ke zjednodušení hlášení pro podnikatele s většímmnožstvím provozoven, jako jsou například obchodní řetězce.

Kontakt pro více informací:
MatyášVitík
tiskový mluvčí MŽP a ředitel odboru tiskového amarketingu
Mobil: 606 111 060
Email: tiskove@mzp.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.