Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Zateplovací horečka

08. červen 2009

V seznamu je nyní téměř dva tisíce společností, další se ministerstvu a Státnímu fondu životního prostředí hlásí. Musí doložit odborné certifikáty či registrace u profesních cechů. Přihlásit se mohou zdarma na stránkách programu Zelená úsporám. Ze Státního fondu životního prostředí už ale vyrazily první kontroly, které dávají pozor na to, zda stavbaři při vyplňování žádostí nepodváděli.

Zároveň mnohé firmy, které si myslí, že byly neprávem vyřazeny ze seznamu, začínají zvažovat žaloby na fond. Především jde o výrobce, jejichž výrobek nespadá podle představ fondu do vytipovaných úsporných programů.


NEBÝT V SEZNAMU ZNAMENÁ NEEXISTOVAT

Zaměření programu jednoznačně vyžaduje využití takových materiálů, výrobků a zařízení a zároveň poskytovaných služeb, které zajistí dosažení jeho cílů a environmentálních přínosů pro společnost a současně budou zárukou kvality pro realizátory projektů. V rámci programu jsou zavedeny:

> Seznam odborných dodavatelů (SOD),

> Seznam výrobků a technologií (SVT).

Oba seznamy jsou otevřené pro všechny dodavatele a výrobky, které splní předem stanovené podmínky. Jsou sestaveny jako maximálně transparentní a umožňují jednoduchou a přehlednou orientaci pro žadatele o dotaci z programu. Platí v něm podmínka, že lze použít pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v SVT. Stejná pravidla platí i pro poskytovatele služeb - týká se pouze služeb subjektů uvedených v SOD, nelze například zajistit montáž kotle nebo jinou službu svépomocí.

Oba seznamy jsou k dispozici na webových stránkách (www.zelenausporam.cz) včetně vyhledávání dle různých kritérií a možnosti získat poměrně podrobné informace jak o výrobcích (například účinnost kotle na biomasu, emisní třída, příkon atd.), tak o dodavatelích.

SOD zahrnuje dodavatele - poskytovatele služeb, kteří prokázali svoji kvalifikaci včetně osvědčení o odbornosti v jedné či více činnostech, které jsou v rámci programu podporované.

ODBORNÍ DODAVATELÉ

SOD je členěn dle těchto hledisek: druh služby (montáže kotlů, zateplování, výstavba pasivních domů apod.), specifikace a omezení služby/služeb a kraj, ve kterém je dodavatel schopen službu nebo služby poskytovat.

Seznam obsahuje kromě identifikačních údajů dodavatele i další informace podstatné pro rozhodování žadatele, jako jsou: reference dodavatele na poskytované služby, počet zakázek realizovaných v rámci programu a nabídku dalších služeb a výhod.

Osvědčení dodavatelů může být limitováno nejen z hlediska činností, ale i konkrétních produktů (například montáž kotlů pouze omezeného okruhu typů nebo značek).

VÝROBKY A TECHNOLOGIE

SVT obsahuje materiály, výrobky a technologie splňující legislativní požadavky a technické parametry zajišťující jejich environmentální přínosy. Seznam výrobků a technologií je členěn následovně: podle jednotlivých oblastí podpory, dle podoblastí podpory a podle jednotlivých kategorií materiálů, výrobků a technologií, které jsou v rámci programu podporovány (například kotle na biomasu, solární kolektory, rekuperace atd.).

PROČ JEN VYBRANÍ

Důvodů pro zavedení do obou seznamů bylo hned několik:

> Dosažení cílů a přínosů programu - snížení emisí CO2, prašnosti, vyšší využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla.

> Zajištění minimálních standardů kvality výrobků, materiálů a technologií včetně jejich environmentálních přínosů.

> Zabezpečení kvality poskytovaných služeb díky osvědčení o zaškolení a zkušenostem poskytovatelů služeb.

AUTOR: -jik-


Otázek neubývá


> Jsme žadatelé o dotaci. Podali jsme žádost, ale náš dodavatel nebo výrobek (například kotel) nejsou v SOD nebo SVT. Jak máme postupovat?

Jde o fakt, který je podstatný pro úspěšné podání žádosti. Většina firem, které splňují podmínky pro zápis do SOD či SVT, se registruje z vlastní iniciativy. Pokud ne, požádejte své dodavatele, aby tak učinili.


> Je možné změnit během realizace odborného dodavatele nebo výrobek ze seznamu (SOD, SVT)?

Ano, tato situace se řeší dodatkem k žádosti.


> Je potřeba vyplňovat nebo odevzdávat žádost přes nějakého prostředníka?

Ne. Prostředník není nutný. Existují projektanti, dodavatelé a další, kteří nabízejí poradenství při vyplňování žádostí. Ale tato asistence není nutná ani nijak zvýhodněná, zodpovědnost za podání a řádné vyplnění vždy leží na žadateli. Nutná však je spolupráce se zpracovatelem projektové dokumentace, který by měl vyplnit Krycí list technických parametrů (nezbytná příloha žádosti) a který zodpovídá za údaje na něm i v projektové dokumentaci.


> Mohou žádat také obce, bytová družstva apod.?

Ano, pokud budou majitelem rodinného nebo bytového domu a budou jej využívat pro poskytování rodinného bydlení.


> Bude muset být u každé žádosti jako příloha projektová dokumentace?

Ano, dle podmínek programu.


> Bude nutný položkový rozpočet?

Ano, položkový rozpočet musí být doložen po realizaci opatření jako součást faktury (viz vzor faktury), je nezbytný pro stanovení uznatelných nákladů.


> Bude nutné doložit stavební povolení či ohlášení stavby k podání žádosti o dotaci?

Ne, ohlášení o užívání stavby či kolaudační rozhodnutí se přikládá až jako doklad po ukončení realizace.


Zpracováno z podkladů SFŽP

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.