Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Zavede Kalousek uhlíkovou daň?

18. prosinec 2011

Zavedení emisní složky již existující daně z energetických produktů, tedy takzvané uhlíkové daně, navrhla v dubnu letošního roku Evropská komise. Uhlíková daň by měla doplnit systém emisního obchodování, do kterého jsou zahrnuty jen velké průmyslové podniky, elektrárny a teplárny. Od roku 2013 si budou kupovat povolenky na emise oxidu uhličitého.

V systému obchodování s povolenkami jsou totiž zahrnuty obory a zařízení produkující jen zhruba 40 % emisí skleníkových plynů v EU. Takže u více než poloviny produkce emisí CO2 chybí motivace k jejich snižování. Navrhovaná uhlíková daň ve výši 20 Euro (500 Kč) na tunu emisí by měla být promítnuta dodavatelem přímo do ceny paliva a vytvořit motivaci i pro menší znečišťovatele, aby snižovali spotřebu energie a emise skleníkových plynů.

Pokud bude schválena, měla by nová směrnice vstoupit v platnost v roce 2013. Podle kritiků je však návrh plný různých výjimek a přechodných období, například pro domácnosti.

Zájem vlády...

Uhlíkovou daní se již zabývala také vláda. Její zavedení by totiž přineslo výnosy pro státní rozpočet v řádu miliard korun, které státní kase zoufale chybí. "Vláda je rozhodnuta nevyužít zcela sedmiletou výjimku odkladu ekologické daně a ministrovi financí a ministrovi životního prostředí uložila, aby do konce letošního roku předložili návrh na dřívější zavedení uhlíkové daně, což činím s neobyčejnou potěchou a zcela jistě vás v příštím roce s takovým návrhem seznámím," řekl poslancům při projednávání návrhu směrnice v poslanecké sněmovně ministr financí Miroslav Kalousek.

Uhlíková daň nachází pochopení i u některých senátorů. "Dává smysl, že odpovědnost za náklady na omezování emisí CO2 (jakkoliv je tento záměr sporný) neponesou jen velké firmy, které si kupují povolenky a modernizují své provozy, ale i menší spalovny a domácnosti, které emise také produkují," uvedl ve své zprávě pro výbor pro záležitosti EU senátor Miroslav Škaloud.

... i podpora dalších stran

Se zavedením uhlíkové daně obecně souhlasí plynárenský průmysl i ekologové. Podle Jana Rovenského, vedoucího klimatické a energetické kampaně Greenpeace, je uhlíková daň důležitým pilířem ekologické daňové reformy, která by však měla být výnosově neutrální: "Zavedení uhlíkové daně by mělo být spojeno se snížením daně z příjmu či z přidané hodnoty tak, aby se celková daňová zátěž domácností a podnikatelů nezvýšila." Pokud se má daň stát účinným nástrojem ochrany klimatu, musí podle něj zohlednit různě vysoké emise jednotlivých paliv.

Podle Miloše Kebrdleho, generálního sekretáře Českého plynárenského svazu, je zavedení uhlíkové daně krok, který má své opodstatnění, měly by však být pečlivě zváženy všechny dopady. "Zavedení této daně by mělo vést k podpoře ekologicky nejšetrnějšího paliva - zemního plynu. Nebezpečím však mohou být různé výjimky," řekl Kebrdle.

Pro zavedení uhlíkové daně se nedávno v rozhovoru pro Hospodářské noviny vyslovil také předseda Teplárenského sdružení Mirek Topolánek, podle kterého by tato daň dorovnala nákup emisních povolenek v teplárnách.

Optimismus i skepse

Daň budou odvádět přímo dodavatelé paliv, stejně jako u současné tzv. ekologické daně, od které jsou však osvobozeny domácnosti a domovní kotelny využívající zemní plyn. Žádné dodatečné daňové přiznání tak domácnostem nehrozí.

Pokud by byla daň zavedena od ledna roku 2013, nemusel by být její dopad nijak katastrofální. Ke stejnému datu má totiž podle dosavadního plánu klesnout sazba DPH z uhlí i zemního plynu z dnešních 20 na 17,5 %. Výrazný růst ceny by tak mohl potkat hlavně hnědé uhlí, s jehož spalováním v lokálních topeništích jsou spojeny nejvyšší emise.

Otázkou je, zda může zavedení uhlíkové daně významně přispět k ochraně životního prostředí a zlepšit nevyhovují stav ovzduší, zejména v Moravskoslezském kraji. Tady už shoda mezi experty tak jednoznačná není.

Podle Rovenského může zavedení uhlíkové daně s rozumně vysokou sazbou výrazně srazit tuzemské emise skleníkových plynů. "Zároveň podstatně přispěje i ke snížení znečištění prachem, oxidy síry, dusíku a uhlovodíky, které v ČR každoročně zabíjí tisíce lidí," říká.

Podstatně skeptičtější je Kebrdle, podle kterého může uhlíková daň nakonec znamenat hlavně příjem státního rozpočtu a zvýšení cen všech paliv, ale nemusí dojít k podstatnějšímu zlepšení životního prostředí.

AUTOR: rkp

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.