Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Žárovkám zvoní hrana

28. srpen 2009

Evropská unie si vzala na paškál klasické žárovky, které jsou podle úředníků až trestuhodně neúčinné a neúsporné. Ať už máte k žárovkám jakýkoli vztah, dříve nebo později se s nimi úplně rozloučíme. Edisonovo vlákno tak míří do propadliště dějin.

Se začátkem září startuje první etapa postupného útlumu výroby klasických žárovek. Ačkoli se tento velmi tradiční světelný zdroj v reklamě příliš nevyužívá, nařízení Evropské unie posílá do propadliště dějin celou technologii světelných zdrojů. Direktivně nařízený útlum výroby je příkladem upřednostnění centralistického přístupu před běžným vývojem a volnou evolucí technologií. Tento článek bude rekviem za klasickou žárovku.

ÚČINNOST - KÁMEN ÚRAZU

Že běžná žárovka není právě ideálním případem vysoké účinnosti, vám potvrdí každý teraris-ta, který s její pomocí zahřívá příbytek svým plazím miláčkům. Skutečně, účinnost žárovek není příliš velká, běžně se uvádí hodnota někde okolo 5 %. Právě šetření elektrické energie bylo hlavní motivací Evropského parlamentu pro schválení nařízení o jejich postupném konci. Nahradit by je měly postupně další světelné zdroje energetických tříd A a B, tzn. zářivky, LED diody a halogenové žárovky. Jen pro doplnění: klasické žárovky patří do energetických tříd E a G.

Nařízení se samozřejmě týká jen Evropské unie a lze s úspěchem předpokládat, že výroba klasických žárovek poběží dál například v Asii. Jak uvedl internetový server EurActiv: "Zákaz klasických žárovek zřejmě bude mít za následek přesun výroby žárovek za hranice Evropské unie. Podle odhadů bude zákaz znamenat ztrátu zhruba 2 tis. až 3 tis. pracovních míst, zejména v některých nových členských zemích, jako je Maďarsko nebo Polsko. Komise je ale přesvědčená, že část těchto pracovníků nalezne uplatnění při vý-robě halogenových svítidel a úspory za elektřinu v rozsahu pěti až deseti miliard eur se do ekono-miky vrátí a po-mohou vytvořit nová pracovní místa." Zpráva EurActivu také dodává, že pos-tupné omezování výroby klasických žá-rovek není jen evropskou specialitou. V roce 2014 hodlají jejich výrobu ukončit také Spojené státy, k podobným opatřením se chystá rovněž Austrálie.

ÚSPORNÉ ZÁŘIVKY A LED ZDROJE

Při náhradách žárovek úspornými zářivkami je nutné brát v úvahu pravidlo o "dělení pěti" - tedy že 100W žárovku zhruba nahradí co do světelného toku 20W zářivka. Přepočet je to ale velice teoretický. Při osvětlování například prodejen nebo recepcí slouží jen pro základní orientaci. Do kalkulace je nutné zařadit i delší životnost úsporných zdrojů - některá LED světla by měla vydržet až 45 tis. hodin - tedy 45násobek proti běžné žárovce.

S úspornými zářivkami a světelnými zdroji z LED diod také nabývá na důležitosti další proměnná - barevná teplota světla. Zde hraje velkou roli psychologie a lidské vnímání. Žárovky totiž vydávají teplé světlo, na něž jsou lidé zvyklí. Vyšší teplota chromatičnosti má přitom pozitivní vliv na lidskou aktivitu - zdroje s chladnějším světlem (kolem 4000 K) se tedy hodí hlavně do kanceláří nebo obchodů. Žárovky však nabízí mnohem teplejší světlo (cca 2700-3000 K), které má daleko více relaxační efekt. Toho ale může být docela těžké pomocí zářivek či LED diod docílit. Moderní LED diody však teplé a dostatečně intenzivní světlo nabídnou také.

EKOLOGIE - OPRAVDU JE TO TAK VÝHODNÉ?

Teorie o nižší ekologické zátěži při používání úsporných světelných zdrojů je také trochu složitější, než by se mohlo na první pohled zdát. Jejich úspornost je - zdá se - evidentní, například internetové stránky Ekolist uvádí, že: "Množství energie, jež by se mělo ušetřit, prý odpovídá spotřebě elektřiny Belgie. Do ovzduší se pak díky úpravě ročně vypustí o zhruba 32 milionů tun oxidu uhličitého méně než nyní." Pravdou ovšem zůstává, že na rozdíl od klasických žárovek jsou úsporné zářivky i LED žárovky mnohem komplikovanějším elektronickým zařízením, které si po skončení životnosti vyžádá specifický způsob likvidace.

Navíc luminofor, obsažený v zářivkách, obsa-huje jedovaté látky, jako je například rtuť. Tento problém by však mohl postupem času vyřešit technologický pokrok, který se samozřejmě ne-vyhýbá ani tomuto oboru. "Technologie úsporných zářivek se neustále vyvíjí a výrobci obsah těžkých kovů postupně minimalizují. Philips například testuje nový vysoce svítivý luminofor, který má menší obsah těžkých kovů a vzhledem k vyšší svítivosti je ho v trubici méně," říká Hana Nedvědová, marketingová manažerka divize Philips Lighting. 

NEJEN DOMÁCNOSTI

Konec klasických žárovek je tak hlavně psychologickým předělem a dotkne se ponejvíce běžných domácností. Nařízení 2005/32/EC, jak zní přesné označení tohoto dokumentu, se však netýká jen běžných žárovek, ale všech neúsporných zdrojů. Je tedy možné, že se dotkne také výrobců reklamy, výstavářských firem či architektonických studií. Konec výroby běžných žárovek je také krásnou ukázkou konce jedné zažité a běžně používané technologie, navíc urychleného rozhodnutím politiků. Pokrok zastavit nelze.


AUTOR: Michal Doležel


Harmonogram omezování výroby klasických žárovek a dalších světelných zdrojů nesplňujících limity nařízení 2005/32/EC

1. září 2009Ukončení výroby všech matných žárovek se závitem E27. Ukončení výroby
 čirých žárovek se světelným tokem vyšším než 950 lm (příkon cca 80 W a více).
1. září 2010Ukončení výroby čirých žárovek se závitem E27 s příkonem nad 65W.
1. září 2011Ukončení výroby čirých žárovek se závitem E27 s příkonem nad 45W.
1. září 2012Ukončení výroby čirých žárovek se závitem E27 s příkonem nad 7 W.
1. září 2013Ukončení výroby světelných zdrojů s paticí S14, S15 nebo S19 a zdrojů
 s napětím rovným nebo nižším než 60 V a bez integrovaného transformátoru.
 Zvyšování nároků na kvalitu.
1. září 2016Ukončení výroby všech žárovek energetické třídy C kromě čirých zdrojů s paticí
 G9 nebo R7.


Zdroj: Philips Lighting, http://www.ihned.cz/

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.