Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Vlastnosti nebezpečných odpadů

Podle přílohy III směrnice EU 2008/98/ES o odpadech

27. listopad 2008

Aktuální seznam nebezpečných vlastností:

(příloha III směrnice o odpadechnovela [úprava vlastnosti HP14]),

Příloha III směrnice 2008/98/ES

nebezpečná vlastnost

dotčené H-věty*

HP 1 Výbušné

H200, H201, H202, H203, H204, H240, H241

HP 2 Oxidující

H270, H271, H272

HP 3 Hořlavé

H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228, H242, H250, H251, H252, H260, H261

HP 4 Dráždivé – dráždivé pro kůži a pro oči

H314, H315, H318, H319

HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány, Toxicita při vdechnutí

H370, H371, H335, H372, H373, H304

HP 6 Akutní toxicita

H300, H300, H301, H302, H310, H310, H311, H312, H330, H330, H331, H332

HP 7 Karcinogenní

H350, H351

HP 8 Žíravé

H314

HP 9 Infekční

odpady obsahující nebezpečnémikroorganismy nebo jejich toxiny

HP 10 Toxické pro reprodukci

H360, H361

HP 11 Mutagenní

H340, H341

HP 12 Uvolňování akutně toxického plynu

EUH029, EUH031 a EUH032

HP 13 Senzibilizující

H317, H334

HP 14 Ekotoxický

H420, H400, H410, H411, H412, H413

HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl

H205, EUH001, EUH019, EUH044

* Podrobnosti pro zařazení na základě jednotlivých H-vět jsou uvedeny v plném znění přílohy III.

 

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.