Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Oznamovací povinnost při "dovozu" chemické směsi (přípravku) do ČR

19. duben 2012

Předpisy: § 22§ 36 zákona č. 350/2011Sb. o chemických látkách a směsích

Dovoz "ze světa" do Evropské unie:

Dovozce nebo následný uživatel, který jako první uvádí na trh Evropské uniena území České republiky směs, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnostinebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, je povinen do 45 dnů ode dne, kdytuto směs poprvé uvedl na trh, poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace ojejím vlivu na zdraví včetně informací o jejím úplném složení afyzikálně-chemických vlastnostech v elektronické podobě a v rozsahu stanovenémprováděcím právním předpisem.

Výrobce, který uvádí na trh Evropské unie na území České republiky detergent,je povinen do 45 dnů ode dne, kdy tento detergent uvedl na trh poprvé,poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace obsažené v datovém listu podlepřímo použitelného předpisu Evropské unie o detergentech (Nařízení EU č.648/2004 o detergentech) v elektronické podobě.

"Dovoz" z Evropské unie do ČR:

Dodavatel, který na území České republiky uvádí na trh směs z jinéhočlenského státu Evropské unie, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnostinebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, je povinen do 45 dnů ode dne, kdytuto směs poprvé uvedl na trh, poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace ojejím vlivu na zdraví včetně informací o jejím složení a fyzikálně-chemickýchvlastnostech obsažených v bezpečnostním listu v elektronické podobě a v rozsahustanoveném prováděcím právním předpisem.

Distributor, který na území České republiky uvádí na trh detergent z jinéhočlenského státu Evropské unie, je povinen do 45 dnů ode dne, kdy tento detergentpoprvé uvedl na trh, poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace zveřejněnévýrobcem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o detergentech(Nařízení EU č. 648/2004 o detergentech) v elektronické podobě.

Všechny výše uvedené povinné osoby jsou povinny každou změnu informacíposkytnutých Ministerstvu zdravotnictví oznámit ve lhůtě 45 dnů od změnyinformací.

Rozsah požadovaných informací stanoví prováděcí právní předpis.

Pozor - tyto povinnosti platí i pro stávající aktivní śortiment - § 36:

Informační povinnost podle § 22 odst. 1 až 5 o směsích adetergentech, které jsou v době nabytí účinnosti zákona (1.1.2012) na trhu naúzemí České republiky, musí být splněna do 1. prosince 2012!

Autor: Ing. Zdeněk Fildán
ENVI GROUP s.r.o.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.