Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Vydána nová česká norma k EMS - ISO 14001:2015

Dlouho připravovaná revize normy ISO 14001:2004 je konečně vydána i v českém jazyce. Jedná se ČSN EN ISO 14001:2015 a norma bude platná od 1.3.2016.

08. únor 2016

Dne 15.9.2015 byla publikována v anglické verzi revize a tím začalo tříleté přechodné období pro zavedení požadavků této normy pro držitele certifikátů podle ČSN EN ISO 14001:2005.

Certifikáty systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005 budou vydávány pouze s platností do konce přechodného období tj. do 14.09.2018.

Co je nového?

Přesné označení nové české normy je ČSN EN ISO 14001:2015 - Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití.

Prvky, které jsou nové v normě ISO 14001:2015 mohou být rozděleny na dva typy:

  • ty, které byly do normy vloženy jako součást závazného vnitřního uspořádání dle Annex SL, které je určené všem normám systémů managementu a
  • ty, které jsou výslovně spojeny s revizí ISO 14001.

Společné názvosloví a uspořádání

Norma ISO 14001:2015 obsahuje závazné vyšší uspořádání a společné názvosloví z ISO Directive Annex SL. Začlenění Annex SL znamená, že nové uspořádání ISO 14001 a všech dalších norem systémů managementu bude uplatněno tak, jak budou v budoucnosti revidovány.
I když uspořádání a názvosloví je změněno, není nikde požadováno, aby organizace používaly tyto pojmy nebo jejich řazení (číslování) nebo upořádání uvnitř vlastních systémů managementu.

Rámec organizace - souvislosti [Článek 4]

Rámec organizace je nový prvek a je zaměřen na to, jak organizace chrání životní prostředí, včetně odpovědnosti organizací za demonstrování svého porozumění jejich celkovému environmentálnímu dopadu. V tomto článku je také požadováno po organizaci, aby určila interní a externí problémy a požadavky, které mohou mít dopad na plánování systému environmentálního managementu.

Přístup založený na rizicích [Články 6 a 10]

Začlenění Annexu SL do ISO 14001:2015 nyní prosazuje přístup k myšlení a jednání založený na rizicích. Požadavky spojené s přístupem založeném na rizicích ovlivní environmentální plánování a přispěje k začlenění do plánování toho, co dříve bylo nazýváno preventivními opatřeními. Organizace budou nyní nuceny určit rizika a příležitosti, které bude potřeba řešit tak, aby došlo k ujištění, že zamýšlených výsledků EMS může dosáhnout.

Rozsah a použití [Články 4.3 a 1]

Způsob zahrnutí či vyloučení požadavků ISO 14001:2015 je odlišný od předchozích verzí norem. Nyní organizace určí rozsah systému managementu (obdobně jako u jiných norem) a udržuje tento Rozsah jako dokumentovanou informaci.

Dokumentované informace [Článek 7]

Pojmy "dokumentované postupy" a "záznamy" byly nahrazeny "dokumentovanými informacemi". V praxi to znamená, že dokumentované postupy jsou nahrazeny požadavkem na udržování dokumentovaných informací a záznamy jsou nahrazeny požadavkem na uchovávání dokumentovaných informací.

Hledisko životního cyklu a řízení nákupu služeb mimo podnik (Outsourcing) [Článek 8]

ISO 14001:2015 uvádí názvosloví životního cyklu, který bude vyžadovat po organizaci aby se dívala na své výrobky a služby od začátku do konce, to je z hlediska jejich životního cyklu.

Co se mění?

Spolu s výše uvedenými oblastmi, které mohou být považovány mnohými uživateli ISO 14001:2004 za nové, je zde mnoho dalších změn textu normy, které souvisí s již existujícími požadavky.

Vůdcovství [Článek 5]

Požadavky vztahující se k úlohám vrcholového vedení pro vytvoření a podporování efektivního environmentálního systému managementu byly rozšířeny.

Politika [Článek 5.2]

Změnou pro organizace je požadavek, aby se zavázaly k ochraně životního prostředí v rámci jejich politiky. Tato změna má zajistit, že napříč všemi dokumenty, včetně politiky, je přesněji vyjádřen tento závazek a dokumenty jsou v souladu, konzistentní.

Zástupce vedení [Článek 5.3]

Norma ISO 14001:2015 již nadále nevyžaduje, aby organizace měli zástupce vedení pro EMS, ale definuje ty úlohy, kde v rámci „Vůdcovství" organizace potřebuje přiřadit vhodné zodpovědnosti a pravomoci.

Podpora [Článek 7]

Odstavec 7.4 je zaměřen na Komunikování. I když komunikování je součástí existujícího ISO 14001, po organizacích je nyní výslovně požadováno, aby určili co budou komunikovat, kdy budou komunikovat a komu budou komunikovat.

Dokumentované informace [Článek 7.5]

Po organizacích je nyní požadováno, aby určily procesy potřebné pro systém environmentálního managementu - jejich vstupy, výstupy, uspořádání a souvislosti - dále pak, aby udržovaly dokumentované informace v rozsahu nezbytném k podpoře porozumění a řízení těchto procesů.

Hodnocení výkonnosti [Článek 9]

Organizace jsou nabádány k tomu, aby se dívaly na jejich celkové prostředí z pohledu včlenění systému environmentálního managementu do strategického myšlení organizace.

Přezkoumání managementu [Článek 9]

Z důvodu začlenění Annex SL a změn dalších požadavků uvnitř normy je potřeba rozšířit rozsah vstupních informací k "Přezkoumání managementu" o ty, které zahrnou i výše uvedené změny.

Podrobné informace o dopadech aktualizované normy ISO 14001:2015 do praxe se dozvíte od zkušeného lektora a dlouholetého auditora na aktuálním semináři k tématu EMS:

Environmentální management podle ISO 14001:2015 - dopady revize normy do praxe

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.