Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Kolektivní systémy mají o fotovoltaiku zájem

25. červen 2013

U FV modulů dodaných na trh před 1. lednem 2013 musí provozovatelé FVelektráren uzavřít smlouvu s akreditovaným provozovatelem systému pro nakládánís odpadními elektrozařízeními na financování odběru a zpracování svých FVmodulů, a to do 30. června 2013.

Své služby výrobcům již dříve nabídly kolektivní systémy Asekol a RemaSystém: o fotovoltaiku se starají jejich organizace Asekol Solar, respektiveRema PV Systém.

Nyní ohlásil další kolektivní systém, RETELA, zahájení spolupráce smezinárodní asociací PV CYCLE (viz box). RETELA převezme operativní aadministrativní povinnosti výrobců FV panelů a provozovatelů FV elektráren vČeské republice spojené se zpětným odběrem a recyklací. PV CYCLE pak poskytnesvé odborné znalosti a zku-šenosti se zpracováním FV odpadu a pomůže ohlednězásadních návrhů v oblasti zpracování FV odpadu v České republice.

Zákon předpokládá, že provozovatel solárních panelů bude ukládat peníze nabudoucí recyklaci u kolektivního systému v letech 2014 až 2018. Vzhledem kživotnosti panelů je však bude nutné recyklovat až po roce 2025. Prostředky bytedy mohly být až deset let vázány na účtech kolektivního systému.

To se nelíbí provozovatelům, sdruženým v České fotovoltaické průmyslovéasociaci (CZEPHO) a uvažují proto o založení vlastního kolektivního systému, vněmž by si udrželi nad svými peněz dohled.

PV CYCLE

Nezisková asociace, založená v roce 2007. Zajišťuje, aby vyřazovanéfotovoltaické (FV) moduly s ukončenou životností pocházející od členů asociacebyly sbírány a recyklovány trvale udržitelným a ekonomickým způsobem. Dnes PVCYCLE, vedoucí poskytovatel řešení pro zpětný odběr a recyklaci všech typů FVtechnologií, funguje ve 27 zemích EU. Více informací najdete na www.pvcycle.org


Autoři: /kce/

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.