Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Euronovela zákona o odpadech - co se chystá?

Ministerstvo životního prostředí poslalo do meziresortního připomínkového řízení novelu zákona o odpadech. Tato tzv. Eurovela uvádí do souladu evropské právo s českým odpadovým zákonem, v němž jsou aktualizovány evropské směrnice. Novela zapracovává nedávnou změnu směrnice o bateriích a akumulátorech a dále i některé požadavky tzv. Ekoauditu, tedy přezkumu environmentální legislativy s ohledem na odstranění nadměrné administrativní zátěže.

27. říjen 2014

Úpravy vyplývající ze směrnice o odpadech

„Novela přináší hlavně úpravy působnosti zákona, definic a další technické změny tak, aby aktuální znění zákona o odpadech bylo formálně uvedeno do souladu s evropskými předpisy. Nejdůležitější změny se týkají zejména vyjmutí odpadních vod, sedimentů, odpadů drahých kovů a odpadů plastických trhavin, výbušnin a munice z působnosti zákona o odpadech, u nichž je podle Evropské komise současné vynětí širší než vynětí, které požaduje rámcová směrnice. Například odpadní vody budou nově vyjmuty z působnosti pouze v rozsahu, ve kterém je nakládání s nimi plně upraveno vodním zákonem.“ vysvětluje náměstkyně ministra Berenika Peštová. Novela přináší i drobné úpravy definic. Doplněny byly definice sběru odpadů a nakládání s nimi. Nově jsou zavedeny definice odděleného sběru a předcházení vzniku odpadů. Zpřesňují se požadavky na obsah Plánu odpadového hospodářství ČR a plánů odpadového hospodářství krajů, zavádějí se požadavky na obsah analytické části plánů apožadavky na Program předcházení vzniku odpadů.

Úpravy vyplývající ze směrnice o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech

V návaznosti na tuto směrnici se změní výjimky ze zákazu uvádění některých baterií a akumulátorů na trh. Požadavky na dosažení minimálního materiálového využití odpadů baterií a akumulátorů se zpřísňují tak, že jsou vymezeny jako minimální úroveň recyklace. Dále dochází k úpravě ustanovení zmocňujícího ministerstvo ke stanovení způsobu výpočtu minimální účinnosti materiálového využití, protože výpočet minimální účinnosti recyklace je stanovený přímo použitelným nařízením EU.

Změny vyplývající z tzv. Ekoauditu

Největší část změn se týká elektronizace evidence přepravy nebezpečných odpadů, kde se navrhuje značné zjednodušení celého procesu oproti novele č. 169/2013 Sb. „Jednak se prodlouží termín pro potvrzení dokončení přepravy z jednoho na tři dny a stejná změna se týká i doplnění údajů do systému v případě jeho výpadku. Zjednodušuje se také samotný způsob provádění agendy, pokud je přerušen provoz Integrovaného systému ohlašovacích povinností. Aktuální návrh dále umožňuje, aby za odesílatele povinnost ohlásit přepravu nebezpečných odpadů mohl splnit příjemce odpadů,“ dodává ředitel odboru odpadů MŽP Jaromír Manhart.

Kromě zjednodušení evidence přepravy nebezpečných odpadů je další změnou vyplývající z tzv. Ekoauditu, vyjmutí odpadních olejů z režimu zpětného odběru a nakládání s nimi jen jako s nebezpečným odpadem.

 

Přílohy:

Kontakt pro více informací:

Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz

Zdroj: MŽP 

Stručný přehled chystaných změn:

 1. Změna v působnosti zákona (odpadní vody, výbušniny, munice, zeminy, sedimenty)
 2. Změna definic (nakládání s odpady, sběr odpadů, třídění odpadů, obchodník, předcházení vzniku odpadů)
 3. Změna v systému hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností)
 4. Úprava podmínek hierarchie nakládání s odpady
 5. Oblast zpětného odběru minerálních olejů - vynětí z okruhu vybraných výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru
 6. Zrušení výjimek u knoflíkových článků a přenosných baterií a akumulátorů pro bezšňůrové elektrické nástroje
 7. Úprava evidenčních povinností dle § 39
 8. Změna v systému evidence přepravynebezpečných odpadů (změna dosavadního kritizovaného a v praxi obtížněpoužitelného znění prosazeného v tzv. ekoauditové novele, jehož účinnost(původně k 1.10.2014) byla již schválenou novelou č. 184/2014 Sb.odložena)
 9. Zavedení Programu pro předcházení odpadů
 10. Změny v podmínkách pro plány odpadového hospodářství ČR, kraje a obce
 11. Zavedení možnosti sankce pro zpracovatele baterií a akumulátorů za evidenční povinnosti
 12. Změny v kompetencích správních orgánů
 13. Úpravy v přílohách 3, 4 a 12.

Zdroj: ČAOH 

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.