Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů - změny

27. listopad 2013

Podle údajů evropského registru emisního obchodování poklesly emisečeských provozovatelů meziročně o 6,6 %. Počínaje 1. lednem 2013 vstoupiliprovozovatelé zařízení do třetího obchodovacího období (2013-2020), ve kterém jestanoven cíl na celkový pokles emisí v rámci EU ETS na 21 % oproti stavu v roce2005.

Nové obchodovací období přináší řadu zásadních změn jak vezpůsobu monitorování a vykazování emisí dle nových monitorovacích plánů, tak vezpůsobu jejich ověřování daných harmonizací v této oblasti, a především vezpůsobu obchodování s povolenkami. Emise skleníkových plynů budou muset poprvéza rok 2013 vykazovat také dodavatelé pohonných hmot.

Do EU ETS(evropského systému obchodování s emisními povolenkami) je zapojeno zhrubajedenáct tisíc průmyslových zařízení, která jsou zodpovědná za cca 45 % emisíEU. V roce 2012 bylo do systému zahrnuto rovněž letectví.

Vstup dotřetího obchodovacího období v rámci systému EU ETS přináší provozovatelůmzařízení řadu zásadních změn. Jednou z nich je monitorování a vykazování emisískleníkových plynů dle nových monitorovacích plánů, ačkoli řada provozovatelůzatím ještě čeká na jejich schválení ministerstvem životního prostředí.

Aukce a zlepšování

Změny vyplývají z nových,přímo použitelných právních předpisů EU: Nařízení Komise č. 601/2012 omonitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a Nařízení Komise č. 600/2012o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a oakreditaci ověřovatelů.

Nejvýznamnější změna se týká postupného přechoduod bezplatného přidělování povolenek k jejich dražení v aukcích, přechodu odlimitů stanovených na úrovni členských států k jednotnému celoevropskému limitupro jednotlivá odvětví a zařazení dalších skleníkových plynů a několika dalšíchodvětví, jako je například výroba primárního hliníku, do systému EU ETS.

Změny v monitorování a vykazování se, kromě nových monitorovacích plánů,týkají rovněž způsobu jejich aktualizace v případě významných a méně významnýchzměn. Byly posíleny zásady neustálého zlepšování, kdy provozovatel je povinenzohlednit doporučení ověřovatele. Rovněž ověřování doznává zásadních změn.Ověřit výkaz o emisích mohou již jen ověřovatelé akreditovaní dle normy ČSN ISO14065:2008 a nařízení Komise (EU) č. 600/2012. Tato akreditace jim zároveňumožňuje ověřování v rámci celé EU.

Emise z pohonnýchhmot

Emise skleníkových plynů budou muset poprvé za rok 2013vykazovat také dodavatelé motorových benzínů a motorové nafty, kteří musíprokazovat úspory emisí skleníkových plynů z jimi dodaných pohonných hmot. Dokonce roku 2014 musí prokázat úsporu emisí skleníkových plynů o dvě procenta ado roku 2020 o šest procent oproti referenční hodnotě fosilní pohonné hmoty.

Tato povinnost souvisí s právní úpravou vyplývající ze zákona o ochraněovzduší a nemá souvislost se systémem EU ETS, ale s tzv. kritérii udržitelnostibiopaliv. Rovněž v tomto případě však musí být zprávy o emisích z dodanýchpohonných hmot ověřeny autorizovanou osobou, stejně jako je tomu u výkazů oemisích u provozovatelů zařízení zapojených do systému EU ETS.


SoňaHykyšová
vedoucí oblasti životní prostředí, TÜV SÜD Czech


Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.