Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Od června smí být na chemických směsích už jen nové symboly CLP.

K 31.5.2017 skoční přechodné období, kdy bylo možné doprodat chemické směsi (dříve přípravky) označené "starými" grafickými symboly nebezpečnosti podle chemického zákona.

17. květen 2017

Chemické látky a BOZP

Seminář: Víte, jaká dokumentace je potřeba při práci s chemickými látkami a směsmi? A jste si jisti, že jsou Vaši zaměstnanci správně proškoleni a vědí, jak s chemickými látkami správně nakládat? Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Od 1. června 2017 musí být všechny chemické výrobky uváděné na trh označeny v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení (nařízení CLP).

Nařízení CLP je v současné době jediným právním předpisem, který se týká klasifikace a označování látek i směsí. Tím končí přechodné období pro směsi. Od 1. června lze dodávat pouze takové nebezpečné chemické směsi, které jsou označené štítkem s výstražným symbolem podle nařízení CLP.

Před uvedením nebezpečných chemických látek na trh musí společnosti provést jejich klasifikaci, označení a balení. Pokud máte stále zásoby výrobků s označením podle požadavků předchozích právních předpisů, musíte si nyní dát pozor na to, abyste je nadále neuváděli na trh nebo abyste provedli jejich novou klasifikaci a označení v souladu s nařízením CLP.

Účelem klasifikace a označování nebezpečných látek je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí i volný pohyb chemických látek, směsí a předmětů. Tento postup je založen na globálně harmonizovaném systému schváleném OSN.

Agentura ECHA vydává podpůrné dokumety ke snazší aplikaci nařízení CLP (ke stažení níže):

Tento dokument popisuje konkrétní ustanovení týkající se označování a balení chemických látek a směsí podle hlav III a IV nařízení (ES) č. 1272/20081 (nařízení CLP nebo CLP). Cílem tohoto dokumentu je pomoci výrobcům, dovozcům, následným uživatelům a distributorům látek a směsí při účinném uplatňování nařízení CLP.

Tyto pokyny obsahují příslušné změny z druhého, čtvrtého a pátého přizpůsobení nařízení CLP technickému pokroku, jakož i změny, které přineslo přizpůsobení nařízení CLP technickému pokroku, pokud jde o označování a balení tekutých pracích prostředků v rozpustném obalu pro jednorázové použití (nařízení (EU) č. 1297/2014).

Autor: ECHA, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.