Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nový metodický pokyn k ohlašovacím povinnostem lékáren ve vztahu k odpadu léčiv

Pokyn k ohlašovacím povinnostem lékáren ve vztahu k odpadu léčiv z domácností převzatému v souladu se zákonem o léčivech podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

18. leden 2022

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, nový ISPOP, aktuální změny legislativy odpadů

Online seminář: Nový ISPOP. Evidence a ohlašování odpadů. Nový zákon o odpadech a prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Účelem metodického pokynu je provozovatelům lékáren a krajským úřadům sdělit postup ohlašování údajů o množství odpadu léčiv z domácností, dále postup ohlášení souhrnných údajů z průběžné evidence odpadů lékáren.

Od 1. ledna 2021 mají provozovatelé lékáren povinnost soustřeďovat odpad léčiv z domácností převzatý od fyzických nepodnikajících osob (občanů) odděleně od odpadů, u kterých je lékárna původcem, a vést pro tyto odpady odděleně samostatnou průběžnou evidenci.

Po dobu platnosti přechodných ustanovení právních předpisů se evidence odpadů vede dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Jsou používány příslušné kódy nakládání dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. (A00, BN30).

Od 1. ledna 2021 jsou provozovatelé lékáren povinni předávat příslušnému krajskému úřadu údaje o množství odpadu léčiv z domácností, který předali do zařízení pro nakládání s odpady v průběhu uplynulého kalendářní čtvrtletí, a to písemně na formuláři stanoveném vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady do 30 dnů od konce tohoto kalendářního čtvrtletí.

Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady stanovuje rozsah předávaných údajů ve formuláři v příloze č. 51:

  • identifikace lékárny,
  • odpady katalogových čísel 20 01 31*, 20 01 32* a množství odpadu v tunách pro každé katalogové číslo jednotlivě,
  • identifikace zařízení pro nakládání s odpady, kterému byl odpad předán.

Zákon o odpadech stanovuje, že provozovatel lékárny plní ve vztahu k odpadu léčiv z domácností převzatému v souladu se zákonem o léčivech povinnost zaslání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Vyhláška o podrobnostech nakládání stanovuje, že lékárna splní svoji povinnost zaslání ročního hlášení o odpadech pro odpady léčiv z domácností, pokud krajskému úřadu předala údaje o množství odpadu léčiv z domácností za čtyři čtvrtletí kalendářního roku (tj. celý kalendářní rok).

Z výše uvedeného vyplývá, že lékárna, která předala krajskému úřadu informace o odpadu léčiv z domácností převzatém od fyzických nepodnikajících osob (občanů) za rok 2021 jakoukoliv formou, pak v roce 2022 (za ohlašovací rok 2021) zasílá MŽP roční hlášení o odpadech pouze, pokud jí taková povinnost vyplývá ze zákona o odpadech, tedy pokud překročila ohlašovacího limit (více než 600 kg nebezpečných odpadů, více než 100 tun ostatních odpadů, případně produkce jakéhokoliv množství odpadu perzistentních organických znečišťujících látek) produkcí (A00) svých vlastních odpadů. V tomto případě odpady léčiv přijaté pod kódem BN30 (odpad převzatý od fyzických osob - občanů) nejsou na
ročním hlášení uváděny.

Zákonný termín ohlášení souhrnných údajů z průběžné evidence odpadů za uplynulý kalendářní rok (roční hlášení) je do 28. února.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

Autor: MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.