Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Předměty ošetřené biocidními přípravky

Výrobci a dovozci ošetřených předmětů musí zajistit, aby byly výrobky označeny jak v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení, tak s dodatečnými požadavky podle nařízení o biocidních přípravcích.

24. srpen 2016

Ošetřené předměty

Nařízení o biocidních přípravcích (BPR) stanoví pravidla pro používání předmětů, které byly ošetřeny jedním nebo více biocidními přípravky nebo které jeden nebo více takovýchto přípravků záměrně obsahují.

Podle tohoto nařízení mohou být předměty ošetřeny pouze biocidními přípravky obsahujícími účinné látky schválené v EU. Tím se nařízení o biocidních přípravcích liší od směrnice o biocidních přípravcích (zrušené nařízením o biocidních přípravcích ze dne 1. září 2013), která stanovovala, že předměty dovážené ze třetích zemí mohou být ošetřeny látkami, které nebyly schváleny v EU – například dřevo ošetřené arsenikem nebo pohovka či boty obsahující dimethylformamid.

Společnosti musí být rovněž připraveny poskytovat spotřebitelům informace o tom, jakému ošetření biocidními přípravky byly prodávané předměty podrobeny. Vyžádá-li si spotřebitel informace o ošetřeném předmětu, musí dodavatel tyto informace poskytnout zdarma ve lhůtě 45 dnů.

Označování ošetřených předmětů

Výrobci a dovozci ošetřených předmětů musí zajistit, aby byly výrobky označeny jak v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení, tak s dodatečnými požadavky podle nařízení o biocidních přípravcích.

Nařízení o biocidních přípravcích vyžaduje, aby výrobci a dodavatelé ošetřených předmětů tyto předměty označili, jestliže:

  1. je učiněno prohlášení, že ošetřený předmět vykazuje biocidní vlastnosti,
  2. je to vyžadováno v podmínkách schválení účinné látky obsažené v biocidním přípravku použitého k ošetření předmětu.

Štítky musí být pro spotřebitele snadno srozumitelné a viditelné.

Přechodná opatření pro ošetřené předměty

Nařízení o biocidních přípravcích stanoví řadu opatření, která mají usnadnit přechod ze systému podle směrnice o biocidních přípravcích na systém podle nového nařízení.

Ode dne 1. září 2013 musí být účinné látky obsažené v biocidním přípravku používaném k ošetřování ošetřených předmětů již schváleny nebo procházet hodnocením pro příslušný typ přípravku.

Pro účinné látky, které dosud neprocházejí postupem schvalování, platí přechodné období do 1. září 2016. Pokud byl ošetřený předmět na trhu již před 1. zářím 2013, společnost musí do tohoto data předložit úplnou dokumentaci k žádosti týkající se účinné látky, aby jej mohla dále uvádět na trh. Dokumentace o účinné látce musí obsahovat údaje o příslušném typu přípravku.

Není-li účinná látka schválena pro daný typ přípravku, předměty, které byly ošetřeny biocidním přípravkem obsahujícím danou účinnou látku nebo které tento přípravek obsahují, by neměly být dále uváděny na trh, jakmile uplyne lhůta 180 dní od rozhodnutí o tom, že účinná látka nebude schválena.

Podrobné legislativní požadavky vztahující se na uživatele, distributory, dovozce, výrobce se dozvíte na semináři

Autor: ECHA

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.